Prindi

Arvutiprogramm DataTree Dental

Installeerimisfail datatree.exe (1176 KB)
Programmi kasutamise abifail dtdhelp.exe (308 KB).
Viimased täiendused: akura.exe (1,38 MB) ja aruanded.exe (0,8 MB) - need failid tuleks kopeerida olemasolevate samanimeliste failide asemele (c:Datatree kataloogis). Programmiuuenduste kohta saate infot ka failist: datatree_info.doc (82 KB)

NB! Aprillis 2003 ilmunud Akura.exe on Datatree Dental programmi viimane tasuta uuendus - edaspidi toimub programmi uuendamine tasuliselt vastavalt iga konkreetse kliendi soovidele.
Datatree Dental värske uuenduse (Raviarvete elektroonse saadetise formaat) saamiseks palume avada veebileht www.softronic.ee/datatree, millel saate registreeruda uuenduse tasuta kättesaamiseks. Programmiuuendus edastatakse teile e-mailiga pärast registreerumist.

Arvutiprogramm Datatree Dental on üles ehitatud võimalikult lihtsatele kasutuspõhimõtetele ning eelkõige oleme hoolt kandnud selle funktsionaalsuse eest - et programmis ei sisalduks ühtegi üleliigset osa ning samas ei puuduks ükski vajalik funktsioon.

Registratuuri funktsioon. Võimalus leida patsiendile kiiresti sobiv aeg soovitud arsti juurde, sisestades kasvõi andmebaasis kajastamata patsiendi nime, tõsta aegu vajadusel ümber, trükkida välja arsti töögraafikuid päeva ja nädala lõikes ning lisada ravi ettevalmistamiseks vajalikke kommentaare.

Haigekassa andmebaasi kasutamine patsiendi registreerimisel. Kui Te olete lokaalse haigekassaga sõlminud lepingu, muutuvad sealsed andmed Teile automaatselt kasutatavaks. Seejärel tuleb Interneti abil vastav andmefail Teie arvutisse kopeerida, ning programm kasutab neid uute patsientide lisamisel, ning olemasolevate kindlustatuse kontrollimisel. Uue patsiendi puhul piisab isikukoodist, ning kui patsient on kindlustatud, saame kõik ülejäänud andmed automaatselt fikseeritud. Kui patsient, kes on olnud varem kindlustatud, seda enam ei ole, juhib programm sellele Teie tähelepanu - puudub võimalus, et kasutades vananenud andmeid, saab patsient ravi haigekassas kindlustatuna ning haigekassa hiljem Teie arve tagasi lükkab.

Status intraoralis. Status intraoralisPõhjalik graafiline ülevaade patsiendi hammastest igemeteni. Võimalus määrata mitu diagnoosi ning kasutada neid hiljem sõltumata diagnoosi kuupäevast. 12 erinevat värvi peamiste parameetrite märkimiseks (kaaries, põhilised täidiseliigid, kroonid, sillad, proteesid jne.) Iga hamba kohta piiramatu kogus informatsiooni kirjeldamaks ravi käiku ning hamba detailset staatust. Eraldi kaart igemete ja hambakivi ning liikuvuse märkimiseks. Võimalus kogu eeltoodud informatsiooni ühtsesse tabelisse kokku võtta, ning vajadusel (nt. kohtumeditsiin) välja trükkida.

Soodustuste kinnistamine patsiendile. Kui me omame teatud ringi soodustatud isikuid, saame ära märkida neile pakutavate soodustuste ulatuse automatiseerimaks arvete koostamise protsessi.

Teenuste sooritamine. Aluseks on haigekassa hinnakiri, mis täidetakse Teie hindadega. On olemas võimalus lisada spetsiifilisi teenuseid, mis ei kajastu haigekassa hinnakirjas. Sooritatud teenused on aluseks arvete koostamisel. Käepärane menüü teenuste koguste muutmiseks ja teenusele hambanumbri kinnistamiseks. Mittekindlustatute puhul kasutatakse automaatselt täishinda. Võimalus üksikute teenuste kaupa valida, kas olemasolevat hinda rakendada, nii patsiendi kui haigekassale esitatava arve puhul.

Arve patsiendileArve koostamine patsiendile. Protsess on täielikult automatiseeritud, ning kui me oleme patsiendile valinud sooritatud teenused, koostab programm ise arve, mille juures peame märkiva ainult reaalselt makstud summa. Kui see on väiksem nõutust, jääb patsiendile võlg, mida on võimalik iga järgneva arve juures jälgida. Arve väljatrükk on kujundatav vastavalt Teie blanketile.

Haigekassa arve koostamine. Ka haigekassa arve koostamine toimub samast teenuste menüüst ning analoogiliselt sularahaarvega. Ainus, mis tuleb kindlasti ära märkida, on arvega seotud diagnoos. Ülejäänu toimub automaatselt juhul kui me ei soovi arvet kohe välja trükkida. On olemas võimalus lisada sooritatud teenused patsiendi eelmisele arvele juhul kui eelmine arve mahub käesoleva aruandlusperioodi sisse. Samuti on võimalus koostada mitu erinevat arvet erinevatele hammastele sooritatud teenuste järgi.

Retsepti funktsioon. Võimalus koostada retsept ning trükkida see standardblanketile. Programmis sisaldub peamiste ravimite loetelu valikuna. Koostöös Apotheka apteegiketiga on lähitulevikus võimalik kasutada ka digitaalset retsepti ja haigusloo koostamist.

Andmete turvalisus, infovahetus. Kuna keegi pole kaitstud juhuslike arvutiviperuste eest, võimaldab programm suvalisel ajal koostada tagavarakoopia nii kõvakettale kui flopile, piisab ühest vajutusest. Samuti, kui Teil on töötav programm kahes reaalajas mitte võrgus töötava arvutis, tekib vajadus andmebaaside ühtlustamiseks. Selleks on lisatud eksport-import funktsioon, mis võimaldab valitud perioodi muutused kanda teise arvuti andmebaasi. Samuti täielikult automaatne.

Rahalised aruanded. Valik mitmesuguseid aruandeid kajastamaks Teie töö materiaalset tagajärge, patsientide võlgevusi jne. Aruanne koostatakse tekstifailina, mis on kasutatavav enamike raamatupidaisprogrammide poolt. Valik ei püsi staatilisena, vaid on võimalus vastavalt soovile kujundada uusi aruandeid spetsiaalselt Teie soovile.

Haigekassa aruanne. Täisautomaatne aruanne, mis rahuldab kõiki haigekassa nõudmisi. Koostab aruande kas floppile või kõvakettale, võimaldades infovahetust ka interneti teel. Eriti tähtis funktsioon aruande juures on eelnev vigade kontroll tagamaks, et haigekassa Teile koostatud aruannet tagasi ei saadaks.

Aruanne Statistikaametile. Kas kvartaalset või annuaalselt nõutav aruanne. Kuna programm ei võimalda vastavatele küsimustele automaatselt vastata, on peale patsiendile teenuste sooritamist vajalik märkida vastavasse menüüsse jah/ei süsteemis patsiendiga toimunu, mis puududtab statistikaameti küsitlust. Hiljem koostatav aruanne annab täpse ülevaate valitud perioodi tööst ühe arsti või kõikide lõikes.

Programmi lisafunktsioonid võimaldavad näiteks andmekaitset, lastes iga kasutaja sisse vaid parooli kasutamisel. Veel on mitmesuguste väljatrükkide ja üksikute teenuste lisamine muudetud võimalikult paindlikuks, garanteerimaks häireteta töö siis, kui Teie kasutajana midagi kahe silma vahele jätate ning hiljem seda parandada püüate.
Siinkohal esitatu on vaid üldine sissejuhatus sooviga Teile kõige üldisematest võimalustest ülevaade anda. Igasuguse tarkvara juures on kõige tähtsam individuaalne lähenemine ja meie järgmine kohustus on Teile programmi sisu personaalselt tutvustada, mille käigus saavad vastuse kõik eelpooltoodu põhjal tekkinud küsimused. Teiepoolse esmakontakti tulemusena saame kindlasti kokku leppida kohtumise sobival ajal ja kohas.

Programmi installeerimisfaili saate alla laadida siit (1176 KB datatree.exe). Faili käivitamisel küsitakse, kuhu kataloogi programmifailid lahti pakkida - vaikimisi on selleks C: ja sellisel juhul luuakse C-kettale programmikataloog "Akura", kus saate Datatree käivitada topeltklõpsuga "akura.exe" abil.
Kui olete juba programmi omanik ning see on installeeritud, siis saate siit ka programmi viimaseid uuendusi (aprill 2003) sisaldava faili akura.exe (1,38 MB). See on programmifail, mis tuleb kopeerida Datatree juurkataloogi (tavaliselt C:Datatree), kus küsitakse, kas soovite olemasolevat akura.exe faili asendada - vastake sellele YES nupule klõpsamisega. Uue akura.exe kasutuselevõtuga, ei kao teie eelmised andmed, kuid tekib võimalus sisestada arsti koodi 6-kohalisena. Lisaks trükitakse Haigekassa blanketile "proteesi nr 10 asemel 31".

Samuti tuleks asendada olemasolev fail aruanded.exe selle faili uue versiooniga, mille saate siit. Programmiuuenduste kohta saate infot ka failist: datatree_info.doc (82 KB)

Programmi kasutamise abifaili saate alla laadida siit (308 KB dtdhelp.exe). Pärast allalaadimist tehke failil topeltklõps, mille järel küsitakse, kuhu kataloogi abifail (dtdhelp.doc 8291 KB) lahti pakkida. Vaikimisi pakitakse abifail c:/DataTree kataloogi.

Datatree arendaja:
Softronic