Prindi

Vitrebond - valguskõvastuv klaasionomeerne alusmaterjal

SISSEJUHATUS

VitrebondTM valguskõvastuv klaasionomeerne alusmaterjal koosneb kahest komponendist pulbrist ja vedelikust. Pulber on valgustundlik alumiiniumfluorosilikaatklaas. Vedelik on valgustundlik polüalkeenhape. Vitrebond on tõeline klaasionomeer, millel on klaasionomeermaterjalide põhilised omadused see seostub suurepäraselt hambakoega, vabastab fluori ning on bioloogiliselt kahjutu materjal. Lisaks sellele on Vitrebond alusmaterjali puhul ainulaadselt ühendatud pikem käsitlemismisaeg ja väga lühike kõvastumisaeg, mis saavutatakse materjali valgustamisel polümerisatsioonilambiga. Valguspolümerisatsioon mitte üksnes ei võimalda oluliselt kiirendada tööprotsessi, vaid valguskõveneval materjalil on ka oluliselt paremad mehaanilised ja füüsikalised omadused.

Vitrebond valguskõvastuv klaasionomeerne alusmaterjal sobib kasutamiseks komposiit- ja amalgaamtäidiste, keraamiliste- ja metallpanuste all.

ETTEVAATUSABINÕUD HAMBARAVIPERSONALILE JA PATSIENTIDELE

 1. VITREBOND VEDELIK SISALDAB HEMA (2-hüdroksüetüülmetakrülaati), MIS ON TUNTUD KONTAKTALLERGEEN NING VÕIB MÕNEL INIMESEL PÕHJUSTADA ALLERGILISI REAKTSIOONE. SEEPÄRAST SOOVITATAKSE TÖÖTAMISEL KASUTADA KAITSEKINDAID JA KÕVASTUMATA ALUSMATERJALI TÖÖ KÄIGUS MITTE PUUTUDA. Kui vedelik või pulbri ja vedeliku segu satub nahale, siis peske vastavat nahapiirkonda kohe vee ja seebiga. Akrülaadid võivad tungida läbi tavaliselt kasutatavate kinnaste. Kui vedelik või pulbri ja vedeliku segu puutub kokku kinnastega, siis võtke need käest, peske käsi vee ja seebiga ning pange kätte uued kindad.

 2. Mõnedel inimestel võib esineda ülitundlikkus akrülaatide suhtes. Allergilise reaktsiooni riski vähendamiseks hoiduge nahakontaktist nende materjalidega. Eriti tuleb vältida kokkupuudet kõvastumata materjaliga. Kui materjal satub silma või esineb pikemaajaline kontakt suuõõne pehmete kudedega, siis loputage kohe rohke veega. Kui leiab aset kokkupuude nahaga, siis peske vastavat piirkonda vee ja seebiga.

KASUTUSJUHISED

 1. Pulbi kaitse. Vitrebond alusmaterjal ei ole ette nähtud pulbi vahetuks katmiseks. Kui pulp on avatud, siis katke see väikese koguse kaltsiumhüdroksiidiga. Kandke Vitrebond alusmaterjal kaltsiumhüdroksiidile ning ümbritsevale dentiinile, et täiendavalt isoleerida ja kaitsta pulpi.

 2. Dentiini eeltöötlus. Dentiini eeltöötlus ei ole soovitav. Preparatsioonitolmu kihi eemaldamine näiteks polüakrüülhappel põhinevaid lahuseid kasutades põhjustab alusmaterjali kinnitumisomaduste nõrgenemit.

 3. Valmistamine. Raputage purki enne pulbri väljavõtmist. Viige lusikas purki, täitke see kuhjaga ning eemaldage pulbri liig tasandaja abil purgi serval. Pange üks lusikatäis pulbrit segamisalusele. Et vältida õhu sulgumist pudeli otsikusse ja doseerida vajaliku suurusega tilk, hoidke vedelikupudelit vertikaalses asendis ja pange üks tilk vedelikku segamisalusele. Enne korgi sulgemist hoidke pudelit püsti ja laske vedeliku liial tagasi otsikusse valguda (nii väldite materjali asjatut kadu). Üks tasapinnaliselt täidetud lusikatäis pulbrit ja üks tilk vedelikku annavad soovitatava pulbri ja vedeliku kaalusuhte 1,4 : 1,0. Pulbri ja vedeliku suhet võib muuta segu viskoossuse muutmiseks. Kasutada võib ka suhet 1 lusikatäis pulbrit/ 2 tilka vedelikku või 2 lusikatäit pulbrit/ 1 tilk vedelikku. Muud suhet materjali valmistamisel kasutada ei soovitata.

  MÄRKUSED:
  1. Vitrebond valguskõvastuva klaasionomeerse alusmaterjali mõlemad komponendid (pulber ja vedelik) on valgustundlikud. Aktiveerumise vältimiseks tuleb neid kaitsta valguse eest, sulgedes purgi ja pudeli kohe peale pulbri ja vedeliku väljavõtmist. Doseerige materjal vahetult enne selle segamist ja aplitseerimist.
  2. Vitrebond pulbri purk on kaetud kaitsekilega. Eemaldage see täielikult enne kasutamist: avage purk, eemaldage kile ning sulgege purk uuesti.

 4. Segamine. Kasutage väikest tsemendispaatlit pulbri ja vedeliku kiireks segamiseks (10 - 15 sekundi jooksul). Segatud tsemendil peab olema ühtlane konsistents ja läige. Liigne spaatliga hõõrumine lühendab materjali käsitlemisaega. Vee aurustumise vähendamiseks ja käsitlemisaja pikendamiseks kasutage pulbri ja vedeliku segamiseks segamisalusel võimalikult väikest ala (diameetriga umbes 2,5 cm).
 5. Aplitseerimine ja polümeriseerimine. Vältige vee ja sülje sattumist tööpiirkonda alusmaterjali aplitseerimise ja polümeriseerimise ajal. Isolatsiooni saavutamiseks on kõige parem kasutada kofferdami. Kandke segatud alusmaterjal õhukese kihina (1/2 mm või alla selle) prepareeritud kaviteedi dentiinipindadele, kasutades selleks kerakujulist aplikaatorit või mõnda muud sobivat instrumenti. Vitrebond alusmaterjali minimaalseks käsitlemisajaks on 2 minutit ja 40 sekundit toatemperatuuril umbes 23ºC. Kõrgem temperatuur lühendab käsitlemisaega. Polümeriseerige Vitrebond alusmaterjali 30 sekundi jooksul, kasutades selleks 3M ESPE polümerisatsioonilampi või mõnda muud võrdse intensiivsusega seadet. Vitrebond alusmaterjali aeglane isekõvastumismehhanism tagab materjali kõvastumise ka valguse eest varjatud kohtades, näiteks allaminekute piirkonnas. Kui alusmaterjali soovitakse aplitseerida paksema kihina, siis saavutatakse parim adhesioon sel viisil, et kõigepealt aplitseeritakse ja polümeriseeritakse õhuke kiht, millele järgneb teise, kuni 2 mm paksuse kihi aplitseerimine ja polümeriseerimine 30 sekundi vältel.

 6. Vitrebond alusmaterjali sidumiseks täidisega kasutage Scotchbond või Single Bond adhesiivi. Täpsema informatsiooni saamiseks tutvuge vastava kasutamisjuhisega.

SÄILITAMINE JA KASUTAMINE

 1. Mõlemad Vitrebond alusmaterjali komponendid - nii pulber kui vedelik - on valgustundlikud. Aktiveerumise vältimiseks kaitske neid valguse eest. Sulgege purk ja pudel kohe peale pulbri ja vedeliku väljavõtmist.
 2. Ärge jätke materjali kõrge temperatuuri või intensiivse valguse kätte.
 3. Materjal on ette nähtud kasutamiseks toatemperatuuril umbes 21 - 24ºC.
 4. Toote säilivusaeg toatemperatuuril on 36 kuud. Aegumistähtaega vt välispakendilt.

GARANTII

3M ESPE vahetab välja defektseks osutunud tooted. 3M ESPE ei ole vastutav ei otsese ega kaudse kahju eest, mille põhjuseks on toote ebaõige kasutamine. Enne kasutamist määrab kasutaja kindlaks toote sobivuse antud eesmärgil kasutamiseks ning võtab endale kogu riski ja vastutuse sellega seoses.