Prindi

Relyx ARC adhesiivne komposiittsement

Näidustused kasutamiseks
3M ESPE RelyX ARC on kaksikkõvastuv komposiittsement, mis on pakendatud täiustatud Clicker dosaatorisse ning ette nähtud indirektsete ja amalgaamrestauratsioonide tsementeerimiseks. Seda võib kasutada lõpliku tsemendina järgmistel juhtudel:

 • metallokeraamilised kroonid ja sillad;
 • metallkroonid, -sillad ja -panused (väärismetallid ja aluselised metallid);
 • kroonid ja sillad, kui hambakudet on säilinud minimaalselt;
 • adhesiivsed sillad (Maryland’i sillad);
 • vesinikfluoriidhappega söövitamist taluvad keraamilised kroonid, samuti eelnevalt kõvastatud komposiitkroonid, -sillad ja -panused;
 • endodontilised tihvtid;
 • adhesiiviga sidustatavad amalgaamtäidised.
 • Märkus: laboris valmistatud laminaatide puhul kasutada 3M ESPETM Veneer laminaaditsementi koos 3M ESPE adhesiiviga.

Soovitused

 • Maksimaalse tugevuse ja kulumiskindluse saavutamiseks soovitatakse marginaalservu valguskõvastada. See eeldab 3M ESPE polümerisatsioonilambi või mõne teise analoogse intensiivsusega seadme kasutamist. Polümerisatsioonilampide valgusintensiivsust tuleb regulaarselt kontrollida usaldusväärse luksmeetri abil.
 • Tsementeerimise ajal kasutatav puhuri õhk peab olema õli- ja veevaba.
 • Tsemendi segamiseks kasuta plastmassist või kõrgekvaliteetsest roostevabast terasest spaatlit.
 • Ajutise tsemendina kasuta eugenoolivaba tsementi.

Käsitsemis- ja kõvastumisajad:

 • Segamisaeg (22°C, toatemp) - 10 sekundit
 • Tsemendi aplikatsiooni aeg* (22°C, toatemp) - ca 2 min
 • Liia eemaldamine** (35°C, suu temp) - ca 3-5 min pärast restauratsiooni paigaldamist
 • Kõvastumisaeg*** - kõvastada servad 40 sek igast küljest või lasta isekõvastuda 10 min alates segamise algusest

* Tööaja pikendamiseks: ära sega kauem kui 10 sekundit, kanna tsement õhukese kihina segamisalusele; segamisalus, spaatel ja/või proteesid olgu jahutatud.

** Kui tsemendi liig eemaldatakse marginaalselt kohe pärast tsemendi aplitseerimist, tuleb ääri valguskõvastada, et vähendada hapniku poolt põhjustatud inhibeerimist, mille tagajärjeks võib olla puudulik ääresulg. Kui retensioonipind on minimaalne, siis pärast restauratsiooni asetamist hoia seda paigal tsemendiliia eemaldamise ajal.

*** Transparentsed restauratsioonid on vajalik valguskõvastada 40 sekundit kõigi pindade kohta. Metallrestauratsioonide puhul lasta tsemendil isekõvastuda 10 minutit alates segamise algusest. Metallrestauratsioonide marginaalservad võib valguskõvastada 40 sekundi jooksul tagamaks kohest stabiilsust ja maksimaalset vastupidavust.

3M ESPE RelyX ARC tsement sisaldab akrüülvaike. Mõnedel inimestel on täheldatud allergilisi reaktsioone akrüülvaikudele. Allergiariski vähendamiseks tuleb viia miinimumini kokkupuute võimalus nende materjalidega. Eriti tuleb hoiduda kokkupuutest kõvastumata vaikudega. Soovitav on kasutada kaitsekindaid ja materjali töö käigus mitte puutuda. Akrüülvaiguga kaetud otsikute/aplikaatorite eemaldamiseks kasuta pintsette. Materjali nahale sattumisel pesta kohe vee ja seebiga. Akrülaadid võivad tungida läbi tavaliste kaitsekinnaste. Kui materjal puutub kokku kindaga, siis võta see käest, pese käsi vee ja seebiga ning pane kätte uued kindad. Materjali silma sattumisel võib see põhjustada ärritust. Väldi kokkupuudet silmadega. Materjali silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Kui ärritusnähud püsivad, siis konsulteeri arstiga.

Tundlikkus
Vähestel patsientidel võib tekkida mööduv protseduurijärgne tundlikkus. Tundlikkuse tekkeriski aitavad vähendada järgmised meetmed: eemalda minimaalselt hambakudet; kasuta õiget isolatsioonimeetodit, kasuta kofferdami; kasuta sobivat pulbikaitset; kõige sügavamas piirkonnas kasuta 3M ESPE Vitrebond valguskõvastuvat klaasionomeer-alusmaterjali; korrigeeri hoolikalt oklusiooni; kontrolli hüperoklusiooni esinemist, eriti lateraalsete ekskursiivsete kontaktide piirkonnas. Väldi hamba ülekuivatamist tsementeerimise käigus (adhesiivi paigaldamisel)!

Kasutamisjuhend
RelyX ARC tsement on ette nähtud kasutamiseks koos 3M ESPE Single Bond adhesiiviga. 3M ESPE Single Bond adhesiivi kasutamine on kindlasti eelistatav, kuid lubatud on ka teiste väga õhukese kihipaksusega (fillereid mittesisaldava) ühepudeli-adhesiivide kasutamine. Kasutamine koos kaksikkõvastuvate adhesiividega, sealhulgas 3M ESPE Scotchbond Universaal Pluss´iga, võib oluliselt lühendada töö- ja kõvastumisaega.
Märkus: Materjali kasutaja on ainuisikuliselt vastutav toote sobivuse kontrollimise ja selle kasutamise eest muudel otstarvetel, kui käesolevas kasutamisjuhendis selgesõnaliselt kirjeldatud, kaasa arvatud kasutamine koos kõikide muude adhesiividega kui Single Bond.

Kasutamine kroonide, sildade (k.a adhesiivsete ehk Maryland’i sildade) ning panuste tsementeerimiseks:

 1. Eemalda ajutine täidis. Proovi lõplikku restauratsiooni suhu, vajutades selle sõrmega kergelt paigale, et hinnata selle sobivust, tooni ja marginaalset terviklikkust. Vajadusel korrigeeri.
 2. Valmista ette indirektse täidise ja vajadusel köndi tsementeeritav pind. Portselanpindu tuleb enne tsementeerimist laboris vesinikfluoriidhappega söövitada. Tsementeeritavaid metall- ja amalgaampindu tuleb karestada, eelistatult liivapritsi, teemandi või puuriga. Komposiitpindu tuleb karestada teemandi, puuri või liivapritsiga. Klaasionomeerkönte tuleb töödelda pimsiseguga.
 3. Töötlus silaaniga (portselan- või metallokeraamilised indirektsed restauratsioonid): Aplitseeri 3M ESPE Scotchbond Keraamika Praimer (kood 2721) indirektse restauratsiooni tsementeeritavale pinnale. Kuivata 5 sekundit.
 4. Puhasta prepareeritud hambad pimsiseguga. Loputa ja kuivata hoolikalt, isoleeri niiskusest ja naaberhammastest.
 5. Söövita preparatsiooni happega ja aplitseeri Single Bond adhesiiv vastavalt kasutamisjuhendile.
 6. Doseeri vajalik kogus tsementi segamisalusele ja sega mitte enam kui 10 sekundit.
 7. Kanna ühtlane õhuke kiht tsementi indirektse täidise tsementeeritavale pinnale. Panuse kinnitamisel võib tsemendi kanda ka otse hambale, kui kasutad Single Bond adhesiivi.
 8. Paigalda aeglaselt restauratsioon ja hoia seda õiges oklusioonitasapinnas. Alusta tsemendi liia eemaldamist 3-5 minutit pärast paigaldamist.
  Märkus: Kui tsemendi liig eemaldada kohe pärast paigaldamist, ei piisa ainult isekõvastuvast reaktsioonist ja on vajalik kindlasti marginaalservade valguskõvastamine 40 sekundit, et minimaliseerida hapniku inhibeerivat efekti (tagajärjeks puudulik ääresulg). Vähese retensioonipinnaga restauratsioonide (kroonid-sillad kui hambakudet on minimaalselt järel) paigaldamisel hoida restauratsiooni kohal kogu tsemendiliia eemaldamise vältel.
 9. Kui tsemendiliig on eemaldatud, võib kõiki marginaalservu valguskõvastada 40 sekundit või lasta tsemendil isekõvastuda 10 minutit alates segamise algusest.
  Märkus: portselan- ja komposiitrestauratsioonide tsementeerimisel on vajalik marginaalservade valguskõvastamine 40 sekundi jooksul, et tagada kohene ja maksimaalne servade tugevus.
 10. Juhenda patsienti vältima igasugust lisakompressiooni restauratsioonile 10-15 minuti jooksul.

Kasutamine endodontiliste tihvtide tsementeerimiseks:

 1. Valmista endodontiliselt ravitud hammas ette tihvti paigaldamiseks (soovitatakse juuretipu hermeetiku ja gutapertsh-tihvti kasutamist ligikaudu 1/3 juurekanali ulatuses). Proovi tihvti suhu ja vajadusel korrigeeri. Valutihvtide kinnitustugevust võib maksimaliseerida liivapritsitöötlusega.
 2. Silaanitöötlus: Aplitseeri 3M ESPE RelyX Keraamika praimer tihvti kinnituspindadele. Kuivata õhuga 5 sekundit.
 3. Söövita preparatsiooni happega ja aplitseeri Single Bond adhesiiv vastavalt kasutamisjuhendile.
 4. Proovi tihvti istuvust pärast adhesiivi aplikatsiooni ja valguskõvastamist.
 5. Doseeri vajalik kogus tsementi segamisalusele ja sega 10 sekundi jooksul.
 6. Kanna tsement preparatsiooni pindadele kanalisse ja selle ümber, kasutades sobivat instrumenti. Aseta õhuke kiht tsementi ka otse tihvtile.
 7. Paigalda tihvt ja hoia seda paigal. Alusta tsemendiliia eemaldamist umbes 3-5 minutit pärast paigale asetamist. Valguskõvasta 40 sekundit oklusaalselt, et oleks võimalik koheselt paigaldada köndi ülesehitusmaterjal.

Kasutamine amalgaami kinnituseks:

 1. Isoleerimine: Eelistatuim isoleerimisviis on kofferdam.
 2. Kaviteedi prepareerimine: Prepareeri tavaline kaviteet. Karesta täidismaterjali jääk liivapritsi või puuriga.
 3. Matriitsi paigaldamine: Enne paigaldamist määri matriitsi sisepinda kergelt vaha või geeliga.
 4. Söövita preparatsiooni happega ja kasuta Single Bond adhesiivi vastavalt kasutamisjuhendile.
  Märkus: Scotchbond Universal Pluss adhesiivsüsteemi kasutamisel ei ole tsemendi kasutamine vajalik.
 5. Doseeri vajalik kogus tsementi segamisalusele ja sega mitte enam kui 10 sekundit.
 6. Tsemendi viimiseks adhesiiviga kaetud kaviteeti kasuta pintslit või muud sobivat aplikaatorit. Peenesta amalgaam pulbriks tsemendi paigaldamise ajal.
 7. Kondenseeri ja poleeri amalgaami tavalisel viisil.
 8. Juhenda patsienti, et 10-15 minutit pärast tsementeerimist ei tohi sellele piirkonnale survet rakendada.

Hoidmine ja kasutamine.

 1. RelyX ARC tsement on ette nähtud töötamiseks toatemperatuuril, s.o. 21-24°C juures.
 2. Säilivusaeg külmkapis või toatemperatuuril on 24 kuud. Säilivusaeg on märgitud välispakendile. Hoidmine külmkapis soodustab pikimat võimalikku säilivusaega.
 3. Ära hoia materjali eugenooli sisaldavate toodete läheduses.
 4. Ära hoia materjale kõrge temperatuuri või intensiivse valguse käes.

Garantii
3M ESPE asendab defektseks tunnistatud tooted. 3M ei vastuta käesolevas kirjeldatud materjalide kasutamisega kaasneva või asjatundmatust kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Enne kasutamist peab kasutaja kontrollima toote sobivust antud otstarbel kasutamiseks ning seejärel võtab kasutaja täielikult endale toote kasutamisega kaasneva riski ja vastutuse.