Prindi

K3 Endo

k3tip.jpg (7760 bytes)Kasutusjuhised

Järgnevad juhised on üldised, mis sobivad enamiku juurekanalite raviks. Laiemad kanalid vajavad koronaalselt ja keskosas vähem prepareerimist, kuid rohkem naatriumhüpokloritiga puhastamist.

Järgnevaid juhised tuleb läbida samas järjekorras samm-sammult ülalt alla liikudes.

  1. Puurige hambakrooni ligipääsuava, mis tagaks juurekanalile sirgjoonelise ligipääsu vähemalt koronaalses osas.
  2. Torgake 10K kanalinõel igasse kanalisse, et tagada kanali läbitavus ½ kuni ¾ ulatuses kogu kanali pikkusest (see tuleb varem rtg-ülesvõttelt kindlaks teha)
  3. Torgake OrificeOpener taper 10 kanali(te)se ning läbindage seda aeglaste kergete üles-alla liigutustega paari millimeetri ulatuses pöörlemiskiirusega 250 rpm
  4. Paigutage lubrikant kanali avausse ning liikuge OrificeOpener taper 08 abil 3-4 mm sügavamale
  5. Kastke kanalit naatriumhüpokloritiga, kasutades abinõelu 27 või 30
  6. Mõõtke kanali töösügavust Kfile'i apeksimärkide või rtg-ülesvõtte abil. Saavutage apikaalne läbitavus, liigutades 10 Kfile aeglaselt läbi apeksi, kui mitte rohkem kui 1 mm
  7. Alustage kanali puhastust K3 06 instrumendiga, kasutades pöörlemiskiirust 200-250 rpm, liikudes aeglaste kuid ühtlase survega üles-alla liigutuste abil kanali tipu suunas. Iga instrumenti tuleks kasutada alla 6 sekundi.
  8. Instrumentidele tuleb asetada silikoonkettad kohtadesse, mis näitavad konkreetse juurekanali sügavust. Alustada tuleb instrumendist nr 35, seejärel 30, 25, 20 ja 15. Lõpuks tuleb kogu protseduuri nõeltega alates 35-st uuesti korrata, kuni nr 20-ni.
  9. Kastke kanalit iga instrumendi vahetamise järel ning puhastamisprotsessi lõpus
  10. Kontrollige apikaalset läbitavust 10 Kfile abil

Keeruka kujuga, peenikeste ning pikkade kõverate kanalite korral tuleb kasutada K3 04 ja 06 instrumente.

Avage kanal koronaalses ning 1/3 ulatuses keskmises osas, alustades K3 instrumendist suurusega 30 06 - 30 04, siis 25 06 - 25 04 ja lõpuks 20 06 -20 04. Kui sellise meetodiga ei õnnestu saavutada töösügavust, tuleb kanali ülaosa  laiendada Kfile 10 või 15 abil ning edasi kuni tööala lõpuni Kfile 20 abil. Edasi kasutage uuesti 06-04 kombinatsiooni suurustes 30 kuni 20, et preparatsioon lõpule viia.

Kliinilised näited

k3naide1.jpg (18123 bytes)
Siin on näha K3 kasutamise näide enne ja pärast hargeneva juurekanali ravi

k3naide2.jpg (20617 bytes)

Hulgaliselt kliiniliste juhtumite näiteid leiate lisaks siit

 

K3 Endo kasutamise online-presentatsioon

Tõmba endale RealPlayerNB! Presentatsiooni jälgimiseks peab olema
internetiühenduse kiirus vähemalt 28kbps (soovitavalt 56 kbps) ning
arvutisse installeeritud RealPlayer (8 MB). Lisainfo www.real.com.