Prindi

Trikresooli kasutamine pulpotoomia teostamisel

Pulpotoomia e.pulbi amputatsioon
Pulpotoomia on protsess, mille käigus eemaldatakse pulbikude osaliselt. Protseduuri eesmärgiks on eemaldada kogu infitseeritud või põletikuline kude, ning jätta alles muutusteta pulbi kude. Pulpotoomia on näidustatud juhul, kui pulp on avatud karioosse protsessi tagajärjel ilma pulpiidi nähtude või sümptomiteta, kusjuures pulp jääb osaliselt vitaalseks ja põletikuvabaks.

TricresolVitaalse pulpotoomia tehnika formokresooli kasutamisega
Seda tehnikat tuntakse kui "ühe astmelist" pulpotoomiat või ka kui "viie-minuti formokresooli pulpotoomiat". Pärast valutustamist
eemaldatakse kroonipulp ning vitaalset juurepulpi töödeldakse pindmiselt formokresooliga viie minuti jooksul. Enne kaariese ja kroonipulbi eemaldamist tuleb ravitav hammas valutustada. Tavaliselt seisneb see alumiste hammaste puhul mandibulaar-juhtetuimastuses ja ülemiste hammaste puhul infiltratsioonianesteesia kasutamises.

Karioosne kude eemaldatakse ja kaviteeti laiendatakse nii, et hambaõõne lagi on eemaldatud. Kroonipulbi eemaldamiseks kasutatakse suuremat ekskavaatorit või steriilset suurt kerapuuri. Verejooksu kontrollitakse steriilse vatikuuliga tupsutades.
Väike vatikuulike kastetakse formokresooli lahusesse (1:5), üleliigne vedelik eemaldatakse kergelt surudes vatirulli vastu ja asetatakse neljaks kuni viieks minutiks juurepulbi e. pulbiköndi peale. Seejärel kuulike eemaldatakse ning juhul, kui verejooks on peatunud, täidetakse hambaõõs kõvastuva tsinkoksüeugenooltsemendiga ja ionomeertsemendiga. Hammas restaureeritakse, kasutades soovitavalt eelvalmistatud metallkroone, kuna hamba-kroon on peale sellist protseduuri nõrk ning võib murduda.

Pulpotoomia meetodil ravitud hamba arstlik kontroll peab olema regulaarne ning iga-aastane röntgenkontroll on soovitatav. Luuhõrenemine selles piirkonnas viitab ebaõnnestumisele ning vajalikuks võib osutuda pulpektoomia või ekstraktsioon.

Devitaalse pulpotoomia tehnika
Alternatiivmeetodina on soovitatud kahe-etapilist protseduuri, mis põhineb krooni ja juurepulbikoe mumifitseerimisel paraformaldehüüdi kasutamisel. Selle tehnika edukuse protsent on madalam kui formokresooli kasutamisel vitaalse pulpotoomia korral. Antud tehnika võib osutuda kasulikuks juhul, kui sobiva kohaliku analgeesia saavutamine pulbi eemaldamiseks ei ole
võimalik. Paraformaldehüüdpasta pannakse instrumendi või vatikuulikese abil avatud pulbile. Mida suurem on paljandumine, seda parem on tulemus.

Paraformaldehüüdist vabanev formaldehüüdi aur tungib läbi krooni ja juure pulbi ning mumifitseerib koed. Paraformaldehüüdpasta suletakse ajutise täidise abil kaviteeti ning jäetakse sinna kaheks nädalaks. Pärast teist visiiti eemaldatakse ravimpreparaat. Kohalikku tuimestust ei ole enam vaja teha, kuna pulp peaks olema devitaalne. Pulbi jäägid tuleb eemaldada, jättes alles juurepulbi, mis seejärel kaetakse kõvastuva tsinkoksüeugenooltsemendiga või antiseptilise pastaga (võrdsetes osades eugenooli ja formokresooli koos tsinkoksiidiga). Pulbiruum täidetakse kõvastuva tsemendiga ja hambakroon restaureeritakse.

Mare Saag
Tartu Ülikool, Stomatoloogia kliinik