VOCO Ionoseal

30. märts 2005


Ionoseal on valguskõvastuv klaasionomeertsement alustäidisteks, fissuuride silaniseerimiseks ja väiksemate lesioonide (hambakahjustuste) parandamiseks terapeutilises stomatoloogias.

Kasutusjuhend
Ionoseal on valguskõvastuv klaasionomeertsement alustäidisteks, fissuuride silaniseerimiseks ja väiksemate lesioonide (hambakahjustuste) parandamiseks terapeutilises stomatoloogias.

Materjali kasutamine:
1. Preparatsioon viia läbi vastavalt rakendatava täitmistehnika nõuetele. Töö käigus hoida tööpiirkond kuivana ja hambapinda mitte kontamineerida verega, süljega vms!
2.Pulbilähedases piirkonnas aplitseerida kaviteeti kaltsiumhüdroksiidpreparaati (nt. Calcicur). Soovitavalt dentiin isoleerida, nt. Solobond M`ga, Admira Bond`ga.
3. Ionoseal`i võib kanda vajalikus koguses tuubist instrumendile või siis aplitseerida süstlast otse kaviteeti. Vältida tuubi kontamineerumist suu keskkonnaga , pärast kasutamist desinfitseerida. Kui alustäidise paksus ületab 1mm, siis kanda materjali kaviteeti kihthaaval ja iga kiht eraldi valguskõvastada.
4. Ionoseal kõvastub valguse toimel. Valgusallikas tuua materjali pinnale võimalikult lähedale (ca. 2 mm) ja vähemalt 20 sek. valguskõvastada. Suurem vahemaa valgusallika ja materjali vahel nõuab pikemat valgustamisaega.
5. Materjali liig puuriga ettevaatlikult eemaldada. Järgneb kaviteedi täitmine täidismaterjaliga.

Juhised/ ettevaatusabinõud:

  • Ionoseal seostub mõningate materjalidega, nagu nt. K+M-materjalid, metakrülaatide baasil provisoorsed materjalid, teatud jäljendmaterjalid (nt. polüeeter), mis võivad alustäidist kahjustada või viia lausa selle kaviteedist eemaldumiseni. Nendel juhtudel on soovitav alustäidis eelnevalt isoleerida (nt. Thermoline).
  • Ionoseal sisaldab BIS-GMA, diuretaandimetakrülaati, BHT, klaasionomeerpulbrit. Nende koostisosade vastu esinevate allergiate korral preparaati mitte kasutada.
  • Valguskõvastatud Ionoseal`i kõrge stabiiluse tõttu pole materjali jääke võimalik sondi abil eemaldada. Selle tagajärjel võib kaviteedist eralduda kogu alustäidis (kasutada selleks otstarbeks roteerivat instrumenti (puuri)).
  • Pärast Ionoseal`i tuubist välja võtmist vältida otsest valguse langemist materjalile (OP valgus, päevavalgus) ja aplitseerida see võimalikult kiiresti kaviteeti.
  • Eugenool või ka mõned teised ained (nt. tümool) pidurdavad polümerisatsiooni; vältida Ionoseal`i kontakti nenda materjalidega.
  • Ebatäieliku kõvanemise põhjustajaks võivad olla veel liiga lühike valgustamisaeg või ebapiisav valguse intensiivsus. Seetõttu tuleks kasutuselolevat valguslampi korrapäraselt kontrollida.

Säilitamine:
Ionoseal`i tuub kindlalt sulgeda ja säilitada toatemperatuuril (max 25° C) kaitstuna otsese valguse eest. Säilitamine külmikus pikendab preparaadi säilivusaega. Enne tarvitamist tuua materjal toatemperatuurile. Peale aegumist materjali enam mitte kasutada!
Eriti praktiline on avatud tuubi säilitamine pakendis kaasasoleval alusel püstises asendis. Ionoseal on sedasi hoituna alati koheselt kasutusvalmis.

Artiklite tutvustus:

Pakend 2x4g tuubid Art.-Nr.1126
Kliinikpakend 3x8g tuubid Art.-Nr.1236
Pakend 2x4g süstlad direktseks aplikatsiooniks mõeldud kanüülidega tüüp 41 Art.-Nr.1326

Meie toodetud preparaadid on loodud kasutamiseks hambaravis. Meilt hangitud preparaatide korral on võimalik saada meilt suulisi ja/või kirjalikke näpunäiteid. Kuna meie preparaatide kasutamine toimub meiepoolse kontrollita, siis on see ainuüksi teie isiklikul vastutusel. Meie omalt poolt garanteerime preparaatide kvaliteedi vastavalt esinevatele normidele ja vastavalt kehtivatele üldistele varustamis- ja müügistandarditele.

Ionoseal kasutusjuhend
1. Hambapind kuivatada, vältida igasugust kontaminatsiooni.
2. Soovitavalt dentiin isoleerida (nt. Solobond M`ga).
3. Vajalik kogus Ionoseal`i tuubist kuultoppelile kanda või aplitseerida materjali süstlast otse kaviteeti.
4. Ionoseal kanda kaviteeti kas sobiva instrumendi abil (nt. väike kuultoppel) või otse süstlast. Kui alustäidise paksus ületab 1mm, siis kanda materjali kaviteeti kihthaaval ja iga kiht eraldi valguskõvastada.
5. Ionoseal halogeenvalgusega (nt. Polofil Lux) vähemalt 20sek. polümeriseerida. Valgusallikas tuua materjali pinnale võimalikult lähedale (ca. 2 mm).
6. Alusmaterjali liig ettevaatlikult puuriga eemaldada ja asetada täidis.

Palun tutvuda üksikasjaliku kasutusjuhendiga.

---

Lisainfo ja tellimine:
AS Magnum Dental
tel 07 371647
0 6501945, 0 6501946

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945,
650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)