VOCO Cimara

30. märts 2005


Cimara on keraamiliste tööde parandamiseks välja töötatud materjal. See sisaldab BCS mikrohübriidset komposiiti Arabesk Top. Materjaliga töötamisel ei ole vaja proteesi suust eemaldada, võtta töötamiseks jäljendit ega kasutada provisoorset proteesi.

Kasutusjuhend
Cimara on keraamiliste tööde parandamiseks välja töötatud materjal. See sisaldab BCS mikrohübriidset komposiiti Arabesk Top. Parandus on teostatav otse patsiendi suus. Selle materjaliga töötamisel ei ole vaja proteesi suust eemaldada, võtta töötamiseks jäljendit ega kasutada provisoorset proteesi. Cimara`t saab kasutada paljudel juhtudel ka siis, kui metallkarkass on osaliselt paljastunud. Komplekt sisaldab kõiki vajalikke materjale püsiva, mittemõraneva keraamika ja komposiidi siduvuse saavutamiseks.

Töötamine:
Töökeskkond hoida absoluutselt kuivana, soovitavalt kasutada kofferdami. Keraamika defekti kõrvaldamiseks luuakse komposiidi ja keraamika (või vastavalt metallkarkassi) vahel tugev side. Mõlemad pinnad vajavad nende materjalide erinevate omaduste tõttu sootuks erinevat ettevalmistust.

1. Metallpinna ettevalmistavad tööd:
Sulami pind mehhaaniliselt korundlihvijaga puhastada ja karestada. Pealekantava bondingu kinnitumistugevus sõltub suurel määral just tekitatud mikroretensioonidest. Võimalusel tekitada täiendavalt lisaretensioone.

2.Keraamika servade ettevalmistus:
Defektne keraamika serv lihvida (vesijahutusega). Järgneb keraamika fineerimine (~ 2 mm kaldu), et tagada tugevamat siduvust ja paremat värvide üleminekut. Keraamika ja metalli pind õlivaba õhusurvega hästi kuivaks puhuda.

3. Keraamika servade konditsioneerimine
Fineeritud keraamika servad kaasasolevate Cimara lihvimisketastega 6 000- 10 000 p/min. juures survevabalt ja kuivalt konditsioneerida, et saavutada jääkidevaba puhas pind. Selle tööetapi hoolikas läbiviimine määrab oluliselt siduvuse kvaliteedi. Cimara lihvimisketaste pind n.ö."imab endasse" keraamika partikleid. Seetõttu kasutada ühte lihvijat vaid üheks paranduseks.

4. Siduvuspindade (metall, keraamika) puhastamine:
Siduvuspinnad juuresoleva lühikeste harjastega pintsliga (kuiv!) hoolikalt puhtaks harjata. Tööpiirkonna puhastamine ja sellele järgnev töö peavad toimuma absoluutselt kuivades tingimustes.

5. Silaniseerimine:
Cimara kinnitiampull avada ja tilgutada seda mõned tilgad segamisalusele. Cimara kinnitussilanti kanda uue pintsliga õhukese kihina keraamika konditsioneeritud pinnale ja vabale metallisulamile. Enne järgmist tööetappi lasta kihil 2 min. õhu käes kuivada (mitte kasutada õhupustlit). Kord juba avatud ampulli kasutada vaid üheks parandustööks, mitte säilitada järgnevateks vajaminevateks parandusteks (kinnitussilandi lagunemine). Optimaalse siduvuse saavutamiseks kasutada ainult Cimara kinnitussilanti.

6. Cimara Opaker`i aplikatsioon:
Juuresolev metallkanüül kruvida Opaker LC süstla külge. Prepareeritud metallipinnale kanda peale pisut Opaker LC`d ja see pintsli abil õhukese kihina laiali kanda. Lõpuks kiht halogeenlambiga 40 sek. valguskõvastada. Kui kaetud kihi paksus tundub ebapiisav, võib veel lisada teise kihi Opaker LC`d ja see uuesti 40 sek. jooksul valguskõvastada.

7. Eelnevalt ettevalmistatud keraamika pinnale kanda õhukese kihina peale puhast Cimara Opaker`i vedelikku ja seda 20 sek. halogeenvalgusega (Polofil Lux) polümeriseerida. Komposiidi defekti korral lasta 20-30 sek. toimida. Pinnale tekkinud kihti ei tohi eemaldada või ka kontamineerida kuna see on oluline Arabesk Top`i kinnitustugevusele.

8. Keraamika defekti parandamine BCS mikrohübriidse komposiidiga Arabesk Top:
Valguskõvastuv komposiit Arabesk Top on saadaval 10 värvitoonis. komplekti on juurde lisatud kolm enimvajaminevat värvi. Sobiv värv välja valida ja Arabesk Top kihthaaval peale kanda. Igat kihti polümeriseerida halogeenvalgusega (Polofil Lux) 40 sek. Järgneb viimistlus fineerijatega; lõplik poleerimine aga silikoonpoleerimisvahenditega ja komposiidi poleerimispastaga.

Cimara süsteem sobib samuti komposiitmaterjalide parandustöödeks (sel puhul kolmas punkt langeb välja).

Säilitamine:
Kohe pärast kasutamist pakend sulgeda, vältida otsest valgusega kokkupuudet ja säilitada mitte üle 25° C temperatuuril. Kinnitussilandi säilitamine 8° C juures pikendab säilivusaega.

Juhised/ ettevaatusabinõud:
Parimad ja püsivaimad tulemused saavutatakse juhtudel, kui metallkarkass on minimaalselt paljastunud või pole ta seda üldse. Suurtel metallipindadel (üle 50%) ja nn. "stresstsoonides" (stress zone) peaks võimalusel looma lisaretensioonid (nt. metallkarkassi). Juhul, kui keraamika pinda napib või puudub see üldse, siis on soovitav kasutada spetsiaalset metalli konditsioneerimist. Cimara sisaldab metakrülaate (BIS-GMA, UDMA, metüülmetakrülaat, amiinid, stabilisaatorid ja silaan). Nende koostisosade vastu esinevate allergiate korral vältida kasutamist.

Artiklite tutvustus:

Komplekt, 8x0,3 ml Cimara kinnitussilant, 5 ml Cimara Opaker vedelik, 1,2 g süstal Opaker LC, 3x4 g süstlad valguskõvanevat BCS mikrohübriidset komposiiti Arabesk Top (värvid A2, A3, A3,5), lisandid Art.-Nr.1196
Järeltäitepakend 4x0,3 ml Cimara kinnitussilant ja lisandid Art.-Nr.1197
Järeltäitepakend 1,2 g süstal Opaker LC Art.-Nr.1575
Järeltäitepakend 5 ml Cimara Opaker vedelik Art.-Nr.1199
Järeltäitepakendid Arabes Top, värvid A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, I (intsisaalne), UO (universaalne opaak) Art.-Nr.1532-1541

Meie toodetud preparaadid on loodud kasutamiseks hambaravis. Meilt hangitud preparaatide korral on võimalik saada meilt suulisi ja/või kirjalikke näpunäiteid. Kuna meie preparaatide kasutamine toimub meiepoolse kontrollita, siis on see ainuüksi teie isiklikul vastutusel. Meie omalt poolt garanteerime preparaatide kvaliteedi vastavalt esinevatele normidele ja vastavalt kehtivatele üldistele varustamis- ja müügistandarditele.

Cimara kasutusjuhend

1. Metallipind puhastada ja karestada.
2. Keraamika servad ca 2 mm nurga all fineerida ja kuivatada.
3. Keraamika servad liigset survet avaldamata konditsioneerida.
4. Lihvimistolm kuiva pintsli abil eemaldada.
5. Kanda silant õhukese kihina keraamika servadele ja metallile, 2 min. kuivada lasta (ilma õhusurveta).
6. Cimara Opaquer LC kanda ainult metalli pinnale, 40 sek. valguskõvastada.
7. Opaker vedelik õhukeselt keraamika servadele kanda, 20 sek. valguskõvastada.
8. Täita Arabesk Top`ga, valguskõvastada, poleerida.

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945,
650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)