VOCO Ufi Gel hard C

30. märts 2005


Ufi Gel hard C on keemiliselt kõvastuv tugeva konsistentsiga kauakestev proteesi ümberbaseerimismaterjal. Seda materjali on võimalik kasutada kiiresti ja lihtsalt nii direktseteks kui ka indirektseteks ümberbaseerimisteks.

Ufi Gel hard C on keem. kõvastuv tugeva konsistentsiga kauakestev proteesi ümberbaseerimismaterjal. Seda materjali on võimalik kasutada kiiresti ja lihtsalt nii direktseteks kui ka indirektseteks ümberbaseerimisteks. Ufi Gel hard C ei sisalda metüülmetakrülaate, mistõttu selle tarvitamisel on risk allergiate või limaskestaärrituste tekkeks minimaalne. Komplekt sisaldab veel lisaks adhesiivi materjali kestva ja tugeva siduvuse tagamiseks.


Näidustused:

 • tugevad ja kestvad, täielikud või osalised baasise ümberbaseeringud totaal- või partsiaalproteeside funktsionaalsuse taastamiseks.
 • Proteesi baasise servade pikendamiseks.

Töö käik:

 1. Proteesi ettevalmistus.

  Alustada tuleks oklusioonikontrollist ja vajadusel selle korrigeerimisest. Seejärel protees harjakesega pesta ja kuivatada. Kõik ümberbaseeritavad pinnad, sh. bukaalsed ja labiaalsed baasise servad, freesiga karestada. Protees puhastada ja kuivatada. Proteesipinnad, kuhu pole vaja materjali peale kanda, tuleks nt. vaseliiniga isoleerida (nt. kunsthambad, labiaalsed ja bukaalsed pinnad väljaspool karestatud pindade ala).

  Büügelproteesid, ankruga tööd jne. tuleks eraldada nt. silikooniga (voolava konsistentsiga) vms.-ga.

 2. Adhesiivi pealekandmine:

  Adhesiivi kanda kõikidele töödeldavatele pindadele ja lasta sel õhu käes 30 sek. kuivada.

  Tähelepanu: Kohe peale kasutamist adhesiivi pudel taas hoolikalt sulgeda ja säilitada püstises asendis.

  NB! Kindla siduvuse saavutamiseks kasutage, palun, ainult Ufi Gel hard adhesiivi.

 3. Kapsli ettevalmistus:

  Ufi Gel hard C kapsel asetada VOCO- segamispüstolisse (tüüp 2) või mõnda teise sobiva kolbiga segamispüstolisse. Võivad esineda teatud erinevused kummagi kapslikambri täituvuses. Seetõttu tuleb kõigepealt kapslikork eemaldada ja pressida materjali nii kaua kapslist välja, kuni kummagist väljumisavast tuleb ühtlases koguses materjali. Järgnevalt ühendada kapsel segamisotsikuga ja sulgeda see 90° pöördega. Nüüd püstoli käepidemele vajutades väljub otsiku kaudu automaatselt õiges vahekorras segunenud materjal.

  Peale kasutamist jätta segamisotsik kapsli külge või sulgeda kapsel taas korgiga.

 4. Ufi Gel hard C aplitseerimine:

  Ufi Gel hard C kanda vajalikus koguses üheaegselt kõikidele eeltöödeldud proteesiservadele ja/või -baasisele. Materjali liig eemaldada selleks sobiva instrumendiga.

  Protees patsiendile suhu asetada ja fikseerida see õigesse asendisse kergelt surudes (1 min). Järgneva 2 min. jooksul lasta patsiendil teha aktiivselt liigutusi.

  Ülalõua proteeside ümberbaseerimisel (eriti kohas, kus kõva suulagi läheb üle pehmeks suulaeks (A-joon)) tuleks jälgida, et materal ei voolaks neeluruumi.

  4.1. Partsiaal- ja totaalproteesid n.ö. enda alla minevate kohtadega
  3,5 min. peale Ufi Gel hard C aplitseerimist protees suust eemaldada ja materjali liiad koheselt (nt. skalpelli või kääride abil) kõrvaldada. Seejärel protees taas suhu asetada, kontrollimaks selle funktsionaalsust, ja ca. 2 min. lasta kõvaneda.
  Juhul, kui pole vajadust proteesi veel kord tagasi suhu asetada, võib lasta materjalil lõplikult kõvaneda nt. 40°C vees. Mitte lasta materjali lõplikult kõvaneda õhu käes, see pidurdab materjali täielikku polümerisatsiooni (õhuhapniku tõttu).

  4.2. Totaalproteesid ilma n.ö. enda alla minevate kohtadeta
  Üleliigne materjal on võimalik enne lõplikku polümerisatsiooni eemaldada nii intra- kui ka ekstraoraalselt.
  Suusisene meetod: 3. min. peale Ufi Gel hard C aplitseerimise algust eemaldada üleliigne materjal selleks sobiva instrumendi abil. Materjali lõplikuks polümerisatsiooniks hoida proteesi suus veel 2 min.
  Suuväline meetod: vt. punkt 4.1.

 5. Lõplik viimistlemine:

  Parima tulemuse saavutamiseks tuleks kõiki ümberbaseeritud pindu (ka basaalset) viimistleda.

  Seda saab teostada tavaliste instrumentide abil siludes (kõvametallfreesid, kummipoleerijad) ja poleerides (poleerimispasta jms.).

Juhised / ettevaatusabinõud:

 • Adhesiivipudel alati peale kasutamist hoolikalt sulgeda, säilitada püstises asendis.
 • Vältida adhesiivi sattumist nahale. Nahale sattudes pesta seda piirkonda hoolikalt seebi ja veega.
 • Silma sattumisel loputada hoolikalt rohke veega ja konsulteerida seejärel silmaarstiga.
 • Ufi Gel hard C sisaldab bensüülperoksiidi (katalüsaator), hüdroksüetüülmetakrülaati ja dikloormetaani (adhesiiv). Nende koostisosade vastu esinevate allergiate korral todet mitte kasutada.
 • Eelpoolmainitud materjali kõvanemise ajad on antud temperatuuridel 25°C ruumis ja 35°C suus. Madalamad temperatuurid pikendavad, kõrgemad aga kiirendavad polümerisatsiooniprotsessi.
 • Kapsleid autoklaavis mitte steriliseerida.
 • Säilitamine: 15-25°C.

Proteeside hooldamine:

Ufi Gel hard C`ga ümberbaseeritud proteese võib puhastada tavaliste puhastusvahendite ja -võtetega. See kehtib nii individuaalse kui professionaalse puhast.-e kohta.

Artiklite tutvustus:

 • Komplekt 80g kapsel, 10 ml adhesiiv, lisad Art.-Nr.2215
 • Järeltäitepakend 80g kapsel Art.-Nr.2216
 • Järeltäitepakend 10 ml adhesiiv Art.-Nr.2217
 • Järeltäitepakend segamiskanüülid tüüp 8, 50 tk. Art.-Nr.2187

Meie toodetud preparaadid on loodud kasutamiseks hambaravis. Meilt hangitud preparaatide korral on võimalik saada meilt suulisi ja/või kirjalikke näpunäiteid. Kuna meie preparaatide kasutamine toimub meiepoolse kontrollita, siis on see ainuüksi teie isiklikul vastutusel. Meie omalt poolt garanteerime preparaatide kvaliteedi vastavalt esinevatele normidele ja vastavalt kehtivatele üldistele varustamis- ja müügistandarditele.

p> ---

Lisainfo ja tellimine:
AS Magnum Dental
tel 07 367261, 07 371647
0 6501945, 0 6501946

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945,
650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)