Jäljendite desinfektant Dürr System-Hygiene MD 520

18. apr 2005


Jäljendite, jäljendlusikate, proteetiliste tööde, korrosiooni-kindlate artikulaatorite jne puhastamiseks ja desinfektsiooniks Dürri Hygojet’is kliinikus, kirurgias ja laboratooriumis.

Üldiseloomustus:

Jäljendite, jäljendlusikate, proteetiliste tööde, korrosiooni-kindlate artikulaatorite jne puhastamiseks ja desinfektsiooniks Dürri Hygojet’is kliinikus, kirurgias ja laboratooriumis.

 • Lai kasutusala - sisestus-desinfektsioon Dürri desinfektsiooni kausis/vannis
 • Kipsmudelite täpsus tänu suurepärasele jäljendi puhastusele MD 520-ga
 • Kasutatakse alginaadi, silikooni, polüeeter kummi, hüdrokolloidi, polüsulfiidi, proteetiliste tööde jne puhastamiseks
 • Lai efektiivsus-spekter: bakteritsiidne, tuberkuloitsiidne, fungitsiidne, viirusvastane (lipiidkapsliga viirused, lipiidkapslita adeno-viirused, HBV, HIV). DGHM nimekiri.
 • Ei nõrgenda ega kahjusta dimensionaalset stabiilsust ega ühtsust kipsmudelitel
 • Erakordselt säästlik: kasutades Dürri Hygojet System’i, jagub 4 x 2,5 liitrisest pudelist 1000 kasutuskorraks.
 • Sisestus-desinfektsioon kõigest 5 minutiga

Tunnusjooned ja rakendus

MD 520 on kõrge efektiivsusega form-aldehüüdivaba valmislahus jäljendite, jäljendlusikate ja süljega ning verega kontamineerunud proteetiliste tööde puhastamiseks ja desinfektsiooniks Dürri Hygojet’is. MD 520 on samuti sobiv sisestus-desinfektsiooniks ning puhastamiseks Dürri desinfektsiooni vannis/kausis. MD 520 desinfitseerib usaldusväärselt alginaat-, silikoon-, polüeeter kummi-, polüsulfiid- ja hüdrokolloidjäljendid materjali dimensionaalselt ning püsivuselt mõjutamata. Vere, sülje ning teiste jääkide eemaldamine jäljendist tagab kipsmudeli täpsuse. MD 520 on sobiv erinevate proteeside, sildade, kroonide ning samuti korrosiooni-vaba artikulaatorite jms. desinfektsiooniks.

Keemiline koostis ja mikrobioloogiline efektiivsus

MD 520 koostis baseerub aldehüüdide, kvaternaarsete ammoniumühendite, spetsiaalsete surfaktantide ja vesilahuses abiainete kombinatsioonil. 100 g MD 520 sisaldab: 1 g glutaardialdehüüd 50 %, 0,5 g alküül-bensüül-dimetüül-ammoniumkloriid 50%.

MD 520 on efektiivne bakterite sh.Tbc, seente ning viiruste vastu (lipiidkapsliga viirused, lipiidkapslita adenoviirus, HBV, HIV). DGHM nimekiri.

Kasutusjuhend

MD 520 ei vaja lahjendamist ning on mõeldud kasutamiseks Dürri Hygojet System’is. Aseta 2,5 liitrine MD 520 korgiga pudel tagurpidi Dürr Hygojeti vastavale avausele. Järgi väga hoolikalt kasutusjuhendit. Ühe seansiga MD 520-ga Dürri Hygojetis saab desinfitseerida kuni kuus jäljendit. Loputa jäljendeid esmalt veega 10 sekundit (5 sek ühelt ja 5 teiselt küljelt) ning seejärel desinfitseeri pihustades MD 520 mõlemalt poolt. Aseta jäljendid Hygojet’i ning oota desinfektsiooni protsesside lõppsignaale. Pärast viimast desinfektsiooni keera aega määrav nupp maksimum-positsioonile (=10 min). Peale helisignaali loputa desinfitseeritud jäljendeid veega 10 sekundit (5 sek kummagilt poolelt) ning vajaduse korral kuivata õhuga. Edasine tegevus jäljenditega vastavalt materjali tehase poolt antud juhistele (näiteks: aseta alginaatjäljend Hügrofori; sisesta hüdrokolloid jäljend 2%-lisse kaalium-sulfaati ning vala välja kipsmudel jne). Käsitle proteese jms nagu eelpool kirjeldatud. Tugevalt kontamineerunud objektid vajavad järgnevat puhastamist ultrahelipuhastajas.

Sisestus-desinfektsiooniks ja puhastuseks riputa jäljendlusikad jne desinfektsioonikaussi (mitte rohkem kui kaks) või aseta desinfektsioonivanni (mitte rohkem kui kuus). Toimeperiood 5 minutit. Loputa desinfitseeritud jäljendid veega ning vajadusel kuivata õhuvooga.

Rakendus Kontsentr. Aeg
Jäljendite desinfektsioon Dürri Hygojetis 100% 10 min
Sisestus-desinfektsioon Dürri desinfektsiooni vannis/kausis 100 % 5 min
Bakterid 100 % 30 sek
Tbc 100 % 5 min
Seened 100 % 30 sek
Lipiidkapsliga viirused 100 % 30 sek
Lipiidkapslita adenoviirused 100 % 2 min
Hepatiit B viirused 100 % 5 min
HIV 100 % 5 min

Toksikoloogia ja mõju keskkonnale

Ägeda toksilisuse määramisel (LD50) suus andis rottide peal tulemuse >5 ml/kg kehakaalu kohta. Seega saab MD 520 klassifitseerida praktiliselt mittetoksiliseks.

MD 520 valmislahus on ökoloogiliselt ohutu. Adekvaatselt lahjendades on kõik koostisosad voolava vee all biodegradeeruvad. Pakend on valmistatud polüetüleenist ning on seega mehhaaniliselt ja termiliselt töödeldav. Pudeli korduvkasutamiseks vajalik eelnev veega loputus.

Füüsikalised omadused

 • Välimus: selge kollane lahus
 • Tihedus: D = 0,99 ± 0,02 g/cm3 (20 °C)
 • pH väärtus 4,3 ± 0,5
 • Säilivus: 3 aastat. Kasutuses olev lahus sisestus-desinfektsiooniks max.1 nädal või 50 jäljendi desinfitseerimiseks
 • Pakend: karp nelja 2,5 liitrise pudeliga
 • Säilitamine: jahedas, kuid mitte alla 5 °C
 • Lisa pakendis: Dürri desinfektsiooni vann, Dürri desinfektsiooni kauss

Ettevaatust

Teaduslikud uuringud tõestavad, et desinfitseerides MD 520-ga Dürri Hygojetis ning samuti sisestus-desinfektsioonil vastavalt kasutusjuhenditele säilivad jäljendi stabiilsus ning seega kipsmudeli ühtsus. Kindluse tagamiseks soovitame läbi viia omapoolsed proovikatsed. Kord avatud pudel kasutada lõpuni 3 kuu jooksul.

MD 520 on klassifitseeritud ärritavaks preparaadiks (R-36/38-43; S 2-13-20/21-23-26/28-37). Vältida kontakti naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada rohke veega ning pöörduda arsti konsultatsioonile. Aurusid mitte sisse hingata. Kasuta üksnes ventileeritud ruumides. Soovitame kasutada kaitsekindaid.

---

Lisainfo ja tellimine:
AS Magnum Dental
tel 07 367261, 07 371647
0 6501945, 0 6501946

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945,
650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)