Dürr System-Hygiene MD 530 tsemendi eemaldaja

18. apr 2005


Valmislahus happes lahustuvate tsementide, hambakivi, oksiidkihi, tubakaplekkide jms eemaldamiseks proteesidelt, sildadelt, kroonidelt, spaatlitelt, klaasilt jne. Samuti rooste ning kehavedelike jääkide eemaldamiseks.

Üldiseloomustus:

Valmislahus happes lahustuvate tsementide, hambakivi, oksiidkihi, tubakaplekkide jms eemaldamiseks proteesidelt, sildadelt, kroonidelt, spaatlitelt, klaasilt jne. Samuti rooste ning kehavedelike jääkide eemaldamiseks.

  • Suurepärane materjalisobivus
  • Intensiivse puhastusvõimega
  • Sobiv kasutamiseks ultrahelipuhastajas

Tunnusjooned ja rakendus:

MD 530 on spetsiaalne happeline puhastaja happes lahustuvate jääkide eemaldamiseks. MD 530 iseloomustab tema intensiivne puhastav toime ning väga head korrosiooni inhibeerivad omadused. MD 530 puhastab tõhusalt proteese, sildu, kroone, spaatleid, klaasi jms. eemaldades tsementi, hambakivi, oksiidkihti, tubakaplekke jne. Lisaks elimineerib MD 530 rooste ja kehavedelike jäägid. MD 530 kasutada üksnes happekindlate väärismetallist instrumentide, esemete ning klaasi, portselani ning plastiku puhastamiseks.

MD 530 baseerub orgaaniliste hapete, surfaktantide ja veelahuses abiainete kombinatsioonil.

Kasutusjuhend ja mõju keskkonnale:

MD 530 kasutada lahjendamatta toatemperatuuril. Asetada puhastamist vajavad esemed vedelikku ning lasta maksimaalselt 10 minutit toimida, et saavutada vajalik efekt. Ultrahelipuhastajas kasutada eraldi konteinerit (mitte valada otse puhastajasse). Toimeaeg ultrahelipuhastajas roostevabast terasest instrumentidel on 2 - 4 minutit ning üle 10 minuti esemetel, mis on valmistatud klaasist, portselanist või plastikust.

Vastavalt OECD juhistele on MD 530 sisalduvad surfaktandid biodegradeeruvad.

Adekvaatselt lahjendades või neutraliseerides, on mitteorgaanilised happed ökoloogiliselt ohutud. Pakend on valmistatud polüetüleenist ning on seega mehhaaniliselt ja termiliselt töödeldav. Pudeli korduvkasutamiseks vajalik eelnev loputus.

Füüsikalised omadused:

  • Välimus: selge värvitu lahus
  • Tihedus: D = 1,01 ± 0,02 g/cm3 (20 ?C)
  • pH väärtus: 1,0 ± 0,5
  • Säilivus: 4 aastat
  • Pakend: karp nelja 2,5 liitrise pudeliga
  • Säilitamine: jahedas, aga mitte alla 5 ?C

Ettevaatusabinõud

MD 530 lahusesse mitte asetada üld- ja roteerivaid instrumente v.a spaatlid ja toppelid (näiteks kergetest sulamitest ja mitte-mustadest metallidest esemed/instrumendid; puurid, juurekanali instrumendid, lõikurid, mitte-roostevabast terasest esemed).

Ohtlike ainete ning preparaatide klassifitseerimise, pakkimise ja märgistamise direktiivide alusel on MD 530 klassifitseeritud ärritavaks. Ärritab nahka ning silma sattumisel võib põhjustada tõsiseid kahjustusi. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ning pöörduda arsti poole. Soovitame kasutada kaitsekindaid.

Informatsioon toote kohta põhineb detailsetel sisemistel ja välimistel teaduslike uuringutel ning meiepoolsed soovitused on antud vastavalt meie parimatele teadaolevatele andmetele. Vastutust on hinnatud vastavalt meie üldistele müügi ja väljastamise tingimustele, mis on soovi korral kättesaadavad.

---

Lisainfo ja tellimine:
AS Magnum Dental
tel 07 367261, 07 371647
0 6501945, 0 6501946

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945,
650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)