Dürr MD 555 - puhastusvahend imursüsteemide jaoks

30. märts 2005


MD 555 on mitte-vahutav hape imursüsteemi ning vastavate kanalisatsioonitorude puhastamiseks. MD 555 on soovitatav kasutada problemaatiliste ummistusohtlike piirkondade hooldamiseks

MD 555 on mitte-vahutav hape imursüsteemi ning vastavate kanalisatsioonitorude puhastamiseks. MD 555 on soovitatav kasutada problemaatiliste ummistusohtlike piirkondade hooldamiseks (veekaredusest tingitud mittelahustuvad soolad, jääkained). MD 555 regulaarne kasutamine ennetab ummistuste teket ning lahustab juba tekkinud jääkainete kogumikke. Spetsiaalsete puhastus- ja abiainete tõttu sobib MD 555 suurepäraselt amalgaam-separaatorite puhul. MD 555 on universaalne kasutamiseks kareda vee jääkide eemaldamiseks kahhelkividelt, põrandatelt ja kraanikaussidelt.

Koostis:
MD 555 sisaldab orgaanilisi happeid, mitte-vahutavaid surfaktante, värvi-indikaatorit ning vesilahuses abiaineid.

Rakendus:
MD 555 kasutada 5-10 %-lise lahusena (1 liitri vee kohta 50-100 ml MD 555) või vastavalt vajadusele kõrgema kontsentratsiooniga. Lase imursüsteem läbi 1 liitri OROTOLi 5-10 %-lise vesilahusega. Seejärel vala veel üks liiter lahust süljekaussi. Soovitame regulaarset kasutamist näiteks enne lõunapausi 1-2 korda nädalas sõltuvalt vee karedusest. Optimaalse efektiivsuse saavutab toode 1-2 tunnise toimeajaga. Mitte desinfitseerida süljekaussi OROTOL ULTRA või OROTOL PLUS’ga enne kui MD 555 toimeaeg on möödunud.

Mõju keskkonnale:
MD 555 lahus on ökoloogiliselt ohutu. Kõik koostisosad on kiirelt ja täielikult biodegradeeruvad. Pakend on valmistatud polüetüleenist ning on seega mehhaaniliselt ja termiliselt töödeldav. Pudeli korduvkasutamiseks vajalik eelnev loputus veega.

Füüsikalised omadused:
Kontsentraat:

  • Välimus: selge punakas lahus
  • Tihedus: D = 1,22 ± 0,02 g/cm3 (20 °C)
  • pH väärtus: ligikaudu 1,0 ± 0,5

10 %-line lahus:

  • Välimus: selge värvitu lahus
  • pH väärtus: 2,0 ± 0,5
  • Säilivusaeg: 4 aastat
  • Pakend: karp nelja 2,5 liitrise pudeliga
  • Säilitamine: jahedas, kuid mitte alla 5 °C

Lisa pakendis: OroCup, OROTOLā Care system

Hoiatus:
MD 555 on laiahaardelise testimise tulemused näitavad, et tegu on suurepärase materjalisobivusega preparaadiga kasutamiseks imursüsteemide puhastamiseks. Toodet mitte kasutada alumiiniumi või muude hapetele tundlike materjalide puhul!

Ettevaatust:
Vältida toote sattumist silma ja nahale! Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ning pöörduda arsti konsultatsioonile. Soovitame kasutada kaitsekindaid.

Informatsioon toote kohta põhineb detailsetel sisemistel ja välimistel teaduslikel uuringutel ning meiepoolsed soovitused on antud vastavalt meie parimatele teadaolevatele andmetele. Vastutust on hinnatud vastavalt meie üldistele müügi ja väljastamise tingimustele, mis on soovi korral kättesaadavad.

Lisainfo ja tellimine:
AS Magnum Dental
tel 07 371647, 07 371648
0 6501945, 0 6501946

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945,
650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)