Dürr Orotol Plus - imursüsteemide desinfektant

18. apr 2005


Laia toimespektriga kontsentraat imursüsteemide, süljekausside ning amalgaam-separaatorite hoolduseks, puhastamiseks, desinfektsiooniks ning lõhnastamiseks

 • Üldiseloomustus: Kontsentraat imursüsteemide, süljekausside ning amalgaam-separaatorite hoolduseks, puhastamiseks, desinfektsiooniks ning lõhnastamiseks
 • Lai toimespekter: bakteritsiidne, tuberkuloitsiidne, fungitsiidne, viirusvastane (lipiidkapsliga viirused, lipiidkapslita adenoviirused, HIV, HBV). DGHM nimekiri
 • Saastunud imursüsteemi puhastamine OROTOL PLUS lahusega tagab kontrolli infektsioonide üle
 • Säästlik – 2,5 liitrisest kontsentraadist saab 125 liitrit 2 %-list lahust
 • Suurepärane puhastusvõime – eemaldab tõrksad ladestused ka raskesti ligipääsevates piirkondades

Tunnusjooned ja rakendus:
OROTOL PLUS on efektiivne kontsentraat kõikide hambaravis kasutatavate süljekausside ning imursüsteemide sh.amalgaam-separaatorite desinfektsiooniks, puhastamiseks, hoolduseks ning lõhnastamiseks. Toode ei vahuta ning puhastab efektiivselt imursüsteemi ning keskkonda kahjustamatta. Igapäevane kasutamine tagab imur-süsteemi laitmatu töö ning hügieenilisuse isegi väga ulatusliku saaste puhul (sülg, amalgaami ja dentiinipuru, veri jne). OROTOL PLUS on aldehüüdi- ja fenoolivaba ning ei sisalda aktiivset kloori.

Keemiline koostis:
OROTOL PLUS ‘i koostis baseerub kvaternaarsete ammooniumühendite, alkaalsete puhastavate ainete, sidusainete, spetsiaalsete vahutamisvastaste- ning vesilahuses abiainete kombinatsioonil. 100 g OROTOL PLUS’i sisaldab: 8,8 g dimetüül-dioktüül-ammoniumkloriidi 50 %, 1,2 g bensüül-dimetüül-dodeküül-ammoniumkloriidi 50 %.

Mikrobioloogiline efektiivsus:
OROTOL PLUS on efektiivse bakterite sh.Tbc, seente- ja viirusvastase toimega (lipiidkapsliga viirused, lipiidkapslita adenoviirused, HBV, HIV*). DGHM nimekiri. (*) efektiivsus HBV vastu viitab ka HIV vastasele toimele

Kasutusjuhend:
OROTOL PLUS ‘i kasutatakse 2 %-lise lahusena. Lahjenda 20 ml OROTOL PLUS’i 1 liitris külmas vees ning lase lahus läbi imursüsteemi kasutades OroCup’i või OROTOL Care System’i. Soovitame imursüsteemi puhastada ja desinfitseerida üks või kaks korda päevas vastavalt töökoormusele. Kindlasti aga kasutada OROTOL PLUS’i tööpäeva lõpus pärast kirurgilisi protseduure. Kasutades Dürri Hygosuc’i valada OROTOL PLUS’i aparaadi reservuaari, kus OROTOL PLUS’i kontsentraat saavutab automaatselt oma õige kontsentratsiooni.

Rakendus  Kontsentratsioon  Aeg
Imursüsteemi desinfektsioon

 2 %

60 min
Bakterid ja seened

 2 %

5 min
Tbc

2 %

60 min
Lipiidkapsliga viirused

2 %

10 min
Lipiidkapslita adenoviirused

2 %

30 min
HBV ja HIV

2 %

30 min

Toksikoloogia:
OROTOL PLUS’i kontsentraadi ägeda toksilisuse (LD50) määramisel suus saadi rottide peal tulemus > 2000 mg/kg kehakaalu kohta. Kontsentraadi naha toksilisuse (LD50) määramine andis rottide peal tulemuse > 2000 mg/kg kehakaalu kohta. Seega, OROTOL PLUS’i saab klassifitseerida mittetoksiliseks. 2 %-lise lahuse silma- ja nahakontakti puhul puuduvad ärritusnähud.

Sõltumatud eksperthinnangud – testi raportid:
Prof.DDr.med.Marth, Graz – ekspertiis efektiivsuse hindamiseks pinnadesinfektandina vastavalt DGHM nimekirjale (7/96). Dr.med.vet.Leimbeck, Bad Bocklet – ekspertiis efektiivuse hindamiseks pinnadesinfektandina vastavalt DGHM nimekirjale (10/96). Dr.med.vet.Leimbeck, Bad Bocklet – ekspertiis seentevastase toime hindamiseks vastavalt ÖGHMP nimekirjale (10/96). Dr.med.Wille/Dr.sc.agr.Färber, Giessen – ekspertiis Mycobacterium tuberculosis’e vastase toime hindamiseks (3/97). Dr.med.J.Steinmann, Bremen – ekspertiis lipiidkapsliga Vaccinia-viiruse (lehmarõuge viirus) vastase toime hindamiseks (6/97). Dr.med.J.Steinmann, Bremen – ekspertiis lipiidkapslita adenoviiruse vastase toime hindamiseks (9/96). Prof.Dr.med.Maab/Dr.rer.nat.Baumeister, Münster – ekspertiis HBV vastase toime hindmiseks määratledes elektronmikroskoobis Dane’i partiklites ilmnevaid morfoloogilisi muutusi (3/97). Dr.rer.nat.Müller, Bitterfeld – ekspertiis rottidel ägeda toksilisuse määramiseks suus (6/97). Dr.rer.nat.Müller, Bitterfeld – ekspertiis rottidel ägeda naha toksilisuse hindamiseks (11/96). Dr.rer.nat.Müller, Bitterfeld – ekspertiis küülikutel ägeda silmaärrituse hindamiseks 2 %-lise lahusega (10/96). Prof.Dr.med.vet Sonnenschein/Dipl.Biol.Hamann, Bad Bocklet – ekspertiis biodegradatsioonivõime hindamiseks vastavalt OECD juhisele 301 D (3/97).

OROTOL PLUS: Testi raportid: OROCHEMIE, Dr.rer.nat.Wolf/Dr.rer.nat.Heermann, Kornwestheim – ekspertiis bakterite- ning viirusvastase toime hindamiseks (3/97). OROCHEMIE, Dr.rer.nat Heermann, Kornwestheim koostöös Dr.med.Riethmüller, Medizinisches Landesuntersuchungsamt Stuttgart – raport HBV vastasest toimest kasutades Marker-testi (3/97). OROCHEMIE, Dr.rer.nat.Heermann/Dipl.Ing.P.Brauner, Kornwestheim – ekspertiis materjalisobivuse hindamiseks (2/97).

Kõik eksport-raportid on soovi korral kättesaadavad.

Mõju keskkonnale:
OROTOL PLUS on vastavalt OECD juhisele 301 D kergelt biodegradeeruv. Pakend on valmistatud polüetüleenist ning on seega nii mehhaaniliselt kui termiliselt töödeldav. Pudeli korduvkasutamiseks vajalik eelnev veega loputamine.

Füüsikalised omadused:

Kontsentraat:

 • Välimus: selge kollane vedelik
 • Tihedus: D = 1,04 ± 0,02 g/cm3 (20 °C)
 • pH väärtus: 12,8 ± 0,3

2 %-line lahus:

 • Välimus: värvitu lahus
 • pH väärtus: 10,5 ± 0,5

Säilivus:

 • Kontsentraat: 3 aastat
 • 2 %-line lahus: 1 päev

Pakend: karp nelja 2,5 liitrise pudeliga

Säilitamine: jahedas, kuid mitte alla 5 °C

Lisa pakendis: OroCup, OROTOL Care System

Hoiatus: Kirurgiliste protseduuride järgselt aspireerida vahelduvalt masinasse klaas külma vett.

Ettevaatust:
Ohtlike ainete ning preparaatide klassifitseerimise, pakkimise ja märgistamise direktiivide alusel on OROTOL PLUS klassifitseeritud ärritavaks. Ärritab silmi ja nahka. Toote sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning pöörduda arsti konsultatsioonile. Soovitame kasutada kaitsekindaid.

CE 0124
Informatsioon toote kohta pärineb detailsetel sisemistel ja välimistel teaduslikel uuringutel ning meiepoolsed soovitused on antud vastavalt meie parimatele teadaolevatele andmetele. Vastutust on hinnatud vastavalt meie üldistele müügi ja väljastamise tingimustele, mis on soovi korral kättesaadavad

Lisainfo ja tellimine:
AS Magnum Dental
tel 07 371 647, 07 371648
0 6501945, 0 6501946

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945,
650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)