Puhastussüsteem Dürr System-Hygiene ID 212 forte

18. apr 2005


Kontsentraat kirurgilise ning hambaravi instrumentaariumi puhastamiseks ja desinfektsiooniks, samuti alkaal- ja alkoholile tundlike pöörlevate instrumentide puhastamiseks haiglas, laboratooriumis ja hambaravi kabinetis.

Üldiseloomustus:

Kontsentraat kirurgilise ning hambaravi instrumentaariumi puhastamiseks ja desinfektsiooniks, samuti alkaal- ja alkoholile tundlike pöörlevate instrumentide puhastamiseks haiglas, laboratooriumis ja hambaravi kabinetis.

 • Säästlik - 2,5 liitrisest kontsentraadist saab 125 liitrit 2%-list valmislahust.
 • Testitud laiaulatuslik efektiivsus-spekter. Universaalselt efektiivne bakterite sh. Tbc, seente ja viiruste vastu. (lipiidkapsliga viirused, lipiidkapslita adenoviirus, HBV, HIV). DGHM nimekiri.
 • Erakordne puhastaja - eemaldab ka kõige tõrksama saastaja
 • Spetsiaalsed korrosiooni inhibiitorid annavad suurepärase materjalisobivuse.
 • Moderne aktiivsete koostisosade kombinatsioon põhineb kvaternaarsetel ammooniumiühenditel, alküülamiinidel ja guanidiinidel; aldehüül- ja fenoolivaba.
 • Toksiliselt ohutu - ei sisalda mürgiseid koostisosi.

Tunnusjooned:

ID 212 forte on kõrge efektiivsusega aldehüülivaba kontsentraat üldiste ja kirurgiliste hambaravis kasutatavate instrumentide puhastamiseks ja desinfektsiooniks (peeglid, sondid, pintsetid, tangid jne) haiglas, laboratooriumis ja hambaravi kabinetis. Lisaks võimalik kasutada alkaal- ja alkoholile tundlike pöörlevate instrumentide puhastamiseks ja desinfektsiooniks nagu näiteks juureravi instrumendid, karbiid jootemetalli lõikurid, korundkivid, poleerimiskummid ja messing-harjad.

ID 212 forte'l on kõrge materjalisobivus, sisaldab spetsiaalseid korrosiooni inhibiitoreid ning omab suurepärast puhastavat efekti. ID 212 forte on ökonoomiline oma madala rakenduskontsentratsiooni tõttu ning on meeldiva värske lõhnaga.

Keemiline koostis:

ID 212 forte koostis baseerub kvaternaarsete ammooniumühendite, alküülamiinide, mitteioonsete surfaktantide, alkaal- puhastusvahendite, komplekssete toimeainete ning vesilahustes abiainete kombinatsioonil.
100 g ID 212 forte ‘t sisaldab 12,5 g alküül- bensüül- dimetüül-ammooniumkloriidi, 6 g aminopropüül- dodeküül- 1,3-propaandiamiini, 4 g alküül- propüleendiamiin- guanidiin- diatsetaati.

Mikrobioloogiline efektiivsus:

ID 212 forte on efektiivne bakterite, sh Tbc, seente ja viiruste vastu (lipiidkapsliga viirused, lipiidkapslita adeno-viirus, HBV ja HIV; DGHM’i nimekiri. Efektiivsus HBV vastu viitab ka efektiivsusele HIV vastu.

Kasutusjuhend:

Instrumendikonteineris (näiteks Dürri desinfektsiooni vannis) vajab ID 212 forte 2%-line lahus toimeperioodiks 60 minutit. Kasutades ultrahelipuhastajas on soovitatav 4%-line lahus 15 minutiks. Pöörlevate instrumentide puhul vajalik 4%-line lahus 30 minutiks leotusvannis ning seejärel 15 minutit 4%-lises lahuses ultrahelipuhastajas.

Rakendus Kontsentr. Aeg
Instrumentide desinfektsioon 2 % 60 min
(Vastavalt DGHM nimekirjale) 4 % 30 min
Bakterid, sh Tbc; seened 2 % 60 min
Lipiidkapsliga viirused 2 % 1 min
Lipiidkapslita adeno-viirus 2 % 15 min
HBV ja HIV 2 % 1 min

Toksikoloogia:

ID 212 forte ägeda toksilisuse määramisel (LD50) suus andis rottide peal tulemuse > 2000 mg/kg kehakaalu kohta, mis tähendab, et preparaati saab klassifitseerida mitte-toksiliseks. Akuutse naha toksilisuse määramine ID 212 forte puhul andis rottidel tulemuse > 2000 mg/kg kehakaalu kohta, mis viitab samuti preparaadi mitte-toksilisusele. Silmaärritus esineb üle 2%-lise lahuse kontakti puhul, kuid sama protsendilise lahuse nahakontakti puhul ärritus puudub.

Sõltumatud eksperthinnangud - testi raportid:

ID 212 forte : Sõltumatud eksperthinnangud: Dr.agr.Färber, Gieb en - ekspertiis instrumentide puhastamise efektiivsuse kohta vastavalt DGHM nimekirjale (12/96). Prof.Dr.med.J.Borneff, Taunusstein - ekspertiis instrumentide puhastamise efektiivsuse kohta vastavalt DGHM nimekirjale (04/98). Prof.DDr.med.E.Marth, Graz - ekspertiis instrumentide puhastamise efektiivuse kohta vastavalt DGHM nimekirjale (3/97). Dr.med.J.Steinmann, Bremen - ekspertiis lipiidkapsliga Vaccinia-viiruse (lehmarõuge viirus) vastase efektiivsuse hindamiseks (12/96). Dr.med.J.Steinmann, Bremen - ekspertiis lipiidkapslita adenoviiruse vastase efektiivsuse hindamiseks (12/96). Dr.med.J.Steinmann, Bremen - ekspertiis HBV vastase efektiivsuse hindamiseks HBV-marker-testiga (12/96). Dr.rer.nat.W.Müller, Bitterfeld - ekspertiis ägeda toksilisuse määramiseks suus rottidel (2/97). Dr.rer.nat.W.Müller, Bitterfeld - ekspertiis nahatoksilisuse määramiseks rottidel (2/97). Dr.rer.nat.W.Müller, Bitterfeld - ekspertiis silma ägeda ärrituse hindamiseks 2%-lise lahusega küülikutel (2/97). Prof.Dr.med.vet Sonnenschein/Dipl.Biol. Hamann, Bad Bocklet - ekspertiis biodegradatsiooni taseme määramiseks arvestades OECD juhendit 301 D (3/97).

ID 212 forte : Testi raportid: OROCHEMIE, Dr.rer.nat.K.-M.Wolf/ Dr.rer.nat.D.Heermann, Kornwestheim - ekspertiis instrumentide desinfektsiooni hindamiseks vastavalt DGHM nimekirjale (3/97). OROCHEMIE, Dr.rer.nat.K.-M.Wolf/ Dr.rer.nat.D.Heermann, Kornwestheim - ekspertiis desinfektsiooni tulemuslikkuse hindamiseks ID 212 forte’ga vere olemasolu puhul (5/97). OROCHEMIE, Dr.rer.nat.D.Heermann/ Dipl.Ing.P.Brauner, Kornwestheim - ekspertiis ID 212 forte materjalisobivuse hindamiseks (2/97). OROCHEMIE, Dr.rer.nat.K.-M.Wolf/ Dr.rer.nat.D.Heermann, Kornwestheim - ekspertiis instrumentide desinfektsiooni tulemuslikkuse hindamiseks ultrahelipuhastajas Elma Transsonic T 460/H (5/97).

Kõik ekspertide raportid on soovi korral kättesaadavad.

Mõju keskkonnale:

ID 212 forte on kergelt biodegradeeruv vastavalt OECD juhisele 301 D. Pakend on valmistatud polüetüleenist ning on seega mehhaaniliselt ja termiliselt töödeldav. Taaskasutamise puhul loputada pudelit eelnevalt veega.

Füüsikalised omadused:

Kontsentraat:

 • Välimus: selge madala viskoossusega sinine vedelik
 • Tihedus:D = 1,02 ± 0,02 g/cm3 (20 °C)
 • pH väärtus: 10,5 ± 0,3
 • Säilivus: 4 aastat

2%-line valmislahus:

 • Välimus: selge helesinine vedelik
 • pH väärtus: 10,0 ± 0,5
 • Säilivus: värske lahus 28 päeva, kasutuses olev lahus max. 7 päeva sõltuvalt kontaminatsioonist
 • Pakend: karp nelja 2,5 liitrise pudeliga
 • Säilitamine: jahedas, kuid mitte alla 5°C
 • Lisa pakendis: Dürr’i desinfektsiooni vann, Dürr’i pintsetid

Ettevaatust: Mitte segada ID 212 fortet aldehüülil baseeruvate desinfektantidega. Enne esimest kasutust puhastada desinfektsiooni vann.

CE 0124

Informatsioon preparaadi kohta põhineb detailsetel sisemistel ja välimistel teaduslikel uuringutel ning meiepoolsed soovitused on antud vastavalt meie parimatele teadaolevatele andmetele. Vastutust on hinnatud vastavalt meie üldistele müügi ja väljastamise tingimustele, mis on soovi korral kättesaadavad.

---

Lisainfo ja tellimine:
AS Magnum Dental
tel 07 371 647, 07 371648
0 6501945, 0 6501946

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945,
650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)