Allergoloogia

15. apr 2005


Allergiahaiguste tekkes ja kulus on oluline osa keskkonnatingimustel, mistõttu nõustamine neis küsimustes on sama oluline kui ravimite määramine. Kui seni oli toiduallergia peamiselt laste probleem, siis järjest enam sageb see ka täiskasvanutel. Nendes küsimustes saavad lugejad käesolevast raamatust teavet.

Osaline tõlge soomekeelsest raamatust
Allergologia
Tari Haahtela, Matti Hannuksela, Erkki O. Terho

Kustannus OY Duodecim 1999


Tõlge eesti keelde AS Medicina 2002
Eritoimetaja dr. Maie Laaniste
464 lk, ISBN 9985-829-40-9
Allergoloogia teaduslik ja kliiniline areng möödunud sajandi viimastel kümnenditel teeb möödapääsmatuks ka nende teadmiste avaldamise eesti meditsiinikirjanduses. On möödunud 25 aastat N. Loogna poolt koostatud “Allergoloogia” ja 20 aastat S.Velbri poolt avaldatud “Immunoloogia” ilmumisest Eestis. Tõlgitavate osade valikul arvestasime, et tähtsam on edastada kliinilisi probleeme. Haigusi käsitlevates peatükkides on lühidalt peatutud ka tekkemehhanismidel. Allergiahaiguste tekkes ja kulus on oluline osa keskkonnatingimustel, mistõttu nõustamine neis küsimustes on sama oluline kui ravimite määramine. Kui seni oli toiduallergia peamiselt laste probleem, siis järjest enam sageb see ka täiskasvanutel. Nendes küsimustes saavad lugejad käesolevast raamatust teavet. Allergiahaigusi peaksid hästi tundma kõik pere- ja eriarstid. Sagedamini puutuvad nende probleemidega kokku lastearstid, kopsuarstid, nina-, kõrva- ja kurguarstid, silmaarstid, nahaarstid ning kutsehaigustearstid.

Sisukord
I Allergilised haigused

1. Silma ülitundlikkushaigused

Põhitõed
Allergiline konjunktiviit
Allergiline laupõletik
Elukutsest tingitud allergilised silmavaevused

2. Ülitundlikkusnohu
Põhitõed
Nina ehitus ja talitlus
Ülitundlikkusnohu klassifikatsioon ja kliiniline pilt
Ülitundlikkusnohu etioloogiline taust
Nohupatsiendi uurimine
Ülitundlikkusnohu ravi
Ülitundlikkusnohu prognoos

3. Täiskasvanute astma
Põhitõed
Määratlused
Patofüsioloogia ja etioloogia
Sümptomid
Diagnoosimine
Mittemedikamentoosne ravi
Medikatsioon
Raskenenud astma ja selle ravi
Astmahaigele sobimatud ravimid
Rasedus, diabeet, liigesereuma ja kõrgvererõhktõbi
Juhendatud eneseravi

4. Laste astma ja allergiline nohu
Põhitõed
Viiruslikud põletikud astma vallandajana
IgE-vahendatud allergia
Koormus astma vallandajana
Kliinilised uuringud
Ravi
Allergiline nohu

5. Atoopiline dermatiit
Põhitõed
Määratlus
Kliinilised tunnused
Põhjused
Allergia
Dermatiidihaige uurimine
Ravi
Prognoos

6. Nõgestõbi ehk urtikaaria
Põhitõed
Kliinilised tunnused
Patogenees, klassifikatsioon ja põhjused
Äge urtikaaria
Krooniline urtikaaria
Füüsikalised urtikaariad
Uurimine
Ravi

7. Kontaktdermatiidid
Põhitõed
Määratlus
Sümptomid
Allergiline kontaktdermatiit
Ärritusdermatiit
Mõningad kontaktdermatiidi erivormid
Kontaktdermatiitide uurimine
Kontaktdermatiitide ravi
Varased kontaktreaktsioonid
Diagnostilised testid
Ravi, ennetamine ja tulevikuperspektiivid

8. Valgusülitundlikkus
Põhitõed
Kuidas valgusülitundlikkus avaldub?
Tavaline lööve võib olla valguse suhtes ülitundlik
Nahale sattunud aine valgussensibiliseerijana
Valgusülitundlikkus ravimitest
Endogeenne valgusülitundlikkus
Valgusülitundlikkushaige uurimine
Kaitse, karastamine või ravimine?
Prognoos

9. Toiduülitundlikkus
Põhitõed
Seedetrakti kaitsemehhanismid
Antigeenide imendumine
Tolerantsus ja sensibiliseerumine
Toiduülitundlikkuse mehhanismid
Toiduülitundlikkuse levik ja avaldumisvormid
Ülitundlikkust põhjustavaid toite
Alkohol ülitundlikkuse põhjustajana
Laste toiduülitundlikkuse iseärasusi
Diagnoosimine
Diferentsiaaldiagnostika
Ravi ja jälgimine

10. Ülitundlikkusreaktsioonid toidu lisaainetest
Põhitõed
Põhiteave lisaainetest
Nahasümptomid ja nende põhjustajad
Hingamisteede sümptomid ja nende põhjustajad
Muud reaktsioonid
Võõrainetest ja mustusest tingitud reaktsioonid
Uuringud
Lisaainereaktsioonide ravi

11. Ravimite põhjustatud ülitundlikkusreaktsioonid
Põhitõed
Levimus
Kahjustuste klassifikatsioon ja nende mehhanismid
Haiguse kliiniline pilt
Ravimreaktsioonide sagedamad põhjustajad
Ravimitest põhjustatud valgustundlikkus
Uurimine
Ravi

12. Putukaallergia
Põhitõed
Allergia teke ja kliiniline pilt
Allergiat põhjustavad putukad
Putukaallergia ravi

13. Ägedad ülitundlikkusreaktsioonid
Põhitõed
Levimus
Põhjused ja mehhanismid
Sümptomid
Ravi
Ennetamine ja esmaabi

II Allergilised kutsehaigused

14. Kutsenohu ja -astma

Põhitõed
Kutsenohu
Kutseastma

15. Orgaanilistest tolmudest tingitud kopsukoe ülitundlikkusreaktsioonid
Põhitõed
Allergiline alveoliit
Õhuniisutajapalavik
Orgaanilise tolmu põhjustatud toksiline sündroom
Allergiline bronhopulmonaarne aspergilloos

16. Allergilised kutse-nahahaigused
Põhitõed
Allergiline kontaktdermatiit
Kontakturtikaaria ja proteiinikontaktdermatiit
Ametialane risk allergilise kontaktdermatiidi tekkeks
Allergilise kutse-nahahaiguse tuvastamine
Otsus ja teatis kutse-nahahaiguse juhtumist
Kutse-nahahaiguste ennetamine
Kontaktdermatiidi ja töövõime prognoos

17. Allergia kutsevalikul ja töötamise ajal
Põhitõed
Meetmed töökeskkonnas
Individuaalsed meetmed
Allergianähud ning piirangud kutsevalikul ja tööl
Tööl esinevad vaevused
Töövõime hinnang

III Allergia ennetamine ja varane ravi

18. Allergia ennetamine

Põhitõed
Atoopilise allergia ennetamine
Nahaallergia ennetamine

19. Allergiline laps nõuandlas, lasteaias ja koolis
Põhitõed
Nõuandla
Lasteaed
Kool

20. Siseõhk ja selle kvaliteedi parandamine
Põhitõed
Siseõhk kui haiguste tekitaja
Ehitamine on muutunud
Füüsikalised tegurid
Gaasiline saast
Allergilised tegurid
Hallitusseened ja niiskuskahjustused
Bakterid ja viirused
Peeneteraline saast
Uuringutel põhinev teave siseõhu saastajatest
Haige hoone sündroom
Haigete uurimine
Rahvamajanduslik tähtsus
Siseõhu kvaliteedi parandamine

21. Hüposensibiliseeriv ravi
Põhitõed
Hüposensibiliseeriva ravi eeldused
Vastunäidustused
Raviekstraktid
Raviviisid
Ravi elluviimine
Ravi toime jälgimine ja prognoos
Toimemehhanismid
Muud hüposensibiliseeriva ravi vormid
Immunoteraapia tulevikuvõimalusi

IV Allergia eriprobleemid

22. Taimse päritoluga allergia

Põhitõed
Õietolmust tekkinud hingamisteede allergia
Välisõhu seeneeoste tekitatud hingamisteede allergia
Õietolmuallergiaga kaasnev toiduallergia
Taimede põhjustatud nahareaktsioonid
Naturaalkummiallergia

23. Abivahendite kasutamine
Põhitõed
Inhaleeritavate ravimite kasutamine
Väljahingamise tippvoolu meerikud
Hingamisteede kaitsevahendid
Õhupuhastajad ja -niisutajad
Aknaklaaside vahetus – abi ultraviolettkiirgusülitundlikule
Lastele sobivad abivahendid
Abivahendite hankimine, kasutamine ja hooldamine

24. Allergia ja alternatiivravi
Põhitõed
Alternatiivravi kasutamine ja selle tõhusus
Akupunktuur
Hüpnoos ja muud sugestioonravid
Taimed ja droogid
Dieetravi ja toidulisandid
Loodusravi
Haiguse diagnoosimise alternatiivsed meetodid
Pärmiseenesündroom
Amalgaam
Alternatiivravi kahjulikke omadusi
Alternatiivravi ja raviarst

25. Tootekirjeldus
Põhitõed
Toiduained
Allergiahaige toidusedeli planeerimine
Tarbekaupade keemilised terviseriskid
Ohtlikud kemikaalid

26. Allergia ja keskkonnameditsiin
Põhitõed
Allergilised haigused kui keskkonnahaigused
Ruumiõhu saastatuse tähtsus
Elektri- ja magnetvoolude mõõtmise keerukus
Üldine kemikaalisensibiliseerumine ja teised sellesarnased seisundid
Vajatakse uusi uuringuid

Allergoloogia mõisteid ja definitsioone
Medicamenta-ravimiinfo
Aineregister

Hind: 299.00 EEK

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945
(+372) 650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)