Biodentine - bioaktiivne dentiini aseaine

10. mai 2011


Biodentine on esimene mitmeti kasutatav, koesobiv ja bioaktiivne, kroonist juureni kasutatav dentiini aseaine kõikjale, kus dentiin on kahjustatud

BIODENTINE’I KASUTUSJUHEND (IGAKS NÄIDUSTUSEKS)


Biodentine’i segamisjuhend

 1. Koputa kapslit õrnalt vastu lauda või tööpinda, et pulber seinte küljest vallanduks.
 2. Ava kapsel ja aseta valgesse kapslihoidikusse.
 3. Eralda ühe annusega vedelikukonteiner ja koputa õrnalt korgile, et kogu vedelik alla valguks.
 4. Keera kork lahti. Ole ettevaatlik, et ükski tilk ühe annusega konteinerist välja ei valguks.
 5. Vala konteinerist viis tilka kapslisse.
 6. Sule kapsel. Aseta kapsel segamisseadmesse (näiteks Technomix, Tac 400 (Lineatac), Silamat, Cp-Mix, Rotomix, Ultramat vms), mille kiirus on 4000–4200 pööret minutis.
 7. Sega 30 sekundit.
 8. Ava kapsel ja kontrolli segu konsistentsi. Kui on tarvis tihkema konsistentsiga segu, oota 30 sekundit kuni 1 minut ja kontrolli uuesti. Ära sega lubatust kauem.
 9. Kogu Biodentine karbis oleva abivahendiga kokku. Sõltuvalt soovitud rakendusest võib Biodentine’i käsitleda plastist amalgaamikandjaga, spaatliga (kroonide puhul) või Dovgan-kandja või juurekanali täidise annustamispüstoliga (hambajuurte puhul). Pese ja puhasta instrumendid kiiresti, eemaldades kõik materjalijäägid.

 

TAASTAMINE

Hinda pulbi elujõulisust harilike testidega: Biodentine ei sobi kasutamiseks pöördumatu pulpiidi puhul.

 1. Isoleeri hammas kofferdami kummiga.
 2. Eemalda põletikuline dentiin ümaraotsalise puuri või käsiekskavaatoriga. Ära kahjustatud dentiini kasuta.
 3. Kui hambasein puudub, paigalda hamba ümber matriits.
 4. Valmista Biodentine ette, nagu ülal kirjeldatud (Biodentine’i segamisjuhend).
 5. Sisesta Biodentine õõnsusse, vältides materjalisse sulustunud õhumulle. Tihenda materjal ja veendu, et see õõnsuse seinte ja äärtega korralikult nakkub.
 6. Modelleeri taastatav pind.
 7. Oota enne matriitsi eemaldamist materjali kõvastumisaja lõpuni.
 8. Materjali mehaaniliste omaduste optimeerimiseks ja matriitsi eemaldamise hõlbustamiseks võib taastatavale pinnale kanda hambalakki.
 9. Kontrolli hambuvust.
 10. Üks nädal kuni kuus kuud pärast Biodentine’i paigaldamist valmista õõnsus ette vastavalt valitud taastematerjali soovituslikele kriteeriumitele. Alles jäänud Biodentine’i valmissegu saab pidada kindlaks kunstlikuks dentiiniks ja püsivalt õõnsuse sügavatesse piirkondadesse ning närviruumiga külgnevatesse aladesse jätta. Biodentine sobib kõikide otseste või kaudsete kroonitaastamise tehnikatega ning eelkõige igat tüüpi sidustamissüsteemidega.

 

PULBI KATMINE

Hinda pulbi elujõulisust harilike testidega: Biodentine ei sobi kasutamiseks pöördumatu pulpiidi puhul.

 1. Isoleeri hammas kofferdami kummiga.
 2. Eemalda põletikuline dentiin ümaraotsalise puuri või käsiekskavaatoriga. Ära kahjustatud dentiini kasuta.
 3. Kui hambasein puudub, paigalda hamba ümber matriits.
 4. Kui pulbis on veritsus, tuleb enne Biodentine’i paigaldamist teostada hemostaas.
 5. Valmista Biodentine ette, nagu ülal kirjeldatud (Biodentine’i segamisjuhend).
 6. Aseta Biodentine vahetult eksponeeritud pulbile, ära tihenda. Veendu, et Biodentine õõnsuse seinte ja äärtega korralikult nakkub.
 7. Modelleeri taastatav pind.
 8. Oota enne matriitsi eemaldamist materjali kõvastumisaja lõpuni.
 9. Materjali mehaaniliste omaduste optimeerimiseks ja matriitsi eemaldamise hõlbustamiseks võib taastatavale pinnale kanda hambalakki.
 10. Kontrolli hambuvust.
 11. Üks nädal kuni kuus kuud pärast Biodentine’i paigaldamist valmista õõnsus ette vastavalt valitud taastematerjali soovituslikele kriteeriumitele (komposiit, sisekiht/pealiskiht, amalgaam). Alles jäänud Biodentine’i valmissegu saab pidada kindlaks kunstlikuks dentiiniks ja püsivalt õõnsuse sügavatesse piirkondadesse ning närviruumiga külgnevatesse aladesse jätta. Biodentine sobib kõikide otseste või kaudsete kroonitaastamise tehnikatega ning eelkõige igat tüüpi sidustamissüsteemidega.

 

PULPOTOOMIA

 1. Isoleeri hammas kofferdami kummiga.
 2. Eemalda põletikuline dentiin ümaraotsalise puuri või käsiekskavaatoriga.
 3. Ava juurdepääs pulbikambrile ja puhasta säsi välja.
 4. Kui pulbis on veritsus, tuleb enne Biodentine’i paigaldamist teostada hemostaas.
 5. Kui hambasein puudub, paigalda hamba ümber matriits.
 6. Valmista Biodentine ette, nagu ülal kirjeldatud (Biodentine’i segamisjuhend).
 7. Aseta Biodentine vahetult närviruumi ja veendu, et materjal õõnsuse seinte ja äärtega korralikult nakkub.
 8. Modelleeri taastatav pind.
 9. Oota enne matriitsi eemaldamist materjali kõvastumisaja lõpuni.
 10. Materjali mehaaniliste omaduste optimeerimiseks ja matriitsi eemaldamise hõlbustamiseks võib taastatavale pinnale kanda hambalakki.
 11. Kontrolli hambuvust.
 12. Üks nädal kuni kuus kuud pärast Biodentine’i paigaldamist valmista õõnsus ette vastavalt valitud taastematerjali soovituslikele kriteeriumitele. Alles jäänud Biodentine’i valmissegu saab pidada kindlaks kunstlikuks dentiiniks ja püsivalt õõnsuse sügavatesse piirkondadesse ning närviruumiga külgnevatesse aladesse jätta. Biodentine sobib kõikide otseste või kaudsete kroonitaastamise tehnikatega ning eelkõige igat tüüpi sidustamissüsteemidega.

 

JUURE PERFORATSIOONIDE PARANDAMINE

 1. Isoleeri hammas kofferdami kummiga.
 2. Valmista juurekanal ette, kasutades vaheldumisi kohaseid endodontilisi instrumente ja naatrium hüpokloriidi lahust.
 3. Kuivata kanal pabertihvtidega ja kasuta visiitide vahele jäävaks desinfitseerimiseks kloorheksidiini lahust või kaltsiumhüdroksiidi pastat. Ajutise täidise kaitsmiseks tihenda kanali juurdepääs õhukindlalt ajutise tsemendiga.
 4. Järgmisel visiidil (harilikult ühe nädala pärast) paigalda kofferdami kumm ja eemalda ajutine kroon. Puhasta kanal, kasutades vaheldumisi kohaseid endodontilisi instrumente ja naatrium hüpokloriidi lahust. Kuivata kanal pabertihvtidega.
 5. Valmista Biodentine ette, nagu ülal kirjeldatud (Biodentine’i segamisjuhend).
 6. Jaota Biodentine kohase instrumendi abil perforatsiooni piirkonda.
 7. Tihenda Biodentine spaatliga.
 8. Tee hambast röntgenpilt, et kontrollida, kas materjal on korrektselt paigaldatud.
 9. Eemalda liigne materjal ja paigalda ajutine täidis.
 10. Lõpeta juurekanali ravi järgmise visiidi ajal vastavalt jooksvatele näidustustele.

 

HARGNEVATE PERFORATSIOONI PARANDAMINE

 1. Isoleeri hammas kofferdami kummiga.
 2. Piirkonna desinfitseerimiseks loputa õõnsust naatrium hüpokloriidiga.
 3. Kui pulbis on veritsus, tuleb enne Biodentine’i paigaldamist teostada hemostaas.
 4. Kuivata närviruum.
 5. Valmista Biodentine ette, nagu ülal kirjeldatud (Biodentine’i segamisjuhend).
 6. Jaota Biodentine vajalikku piirkonda ja tihenda. Perforatsiooni parandamine ja krooni taastamine viiakse läbi ühe protseduurina.
 7. Tee hambast röntgenpilt, et kontrollida, kas materjal on korrektselt paigaldatud.
 8. Eemalda liigne materjal.
 9. Kui patsiendil võib järgmise visiidi ajal täheldada eduka ravi kliinilisi tulemusi, võib kaaluda püsiva taastamise võimalust.

 

LÄBIVATE SISEMISTE RESORPTSIOONIDE PARANDAMINE

 1. Isoleeri hammas kofferdami kummiga.
 2. Valmista juurekanal ette, kasutades vaheldumisi kohaseid endodontilisi instrumente ja naatrium hüpokloriidi lahust.
 3. Kuivata kanal pabertihvtidega ja kasuta visiitide vahele jäävaks desinfitseerimiseks kaltsiumhüdroksiidi pastat. Ajutise täidise kaitsmiseks tihenda kanali juurdepääs õhukindlalt ajutise tsemendiga.
 4. Järgmise visiidi ajal (harilikult ühe nädala pärast) paigalda kofferdami kumm ja eemalda ajutine kroon. Puhasta kanal, kasutades vaheldumisi kohaseid endodontilisi instrumente ja naatrium hüpokloriidi lahust. Kuivata kanal pabertihvtidega.
 5. Valmista Biodentine ette, nagu ülal kirjeldatud (Biodentine’i segamisjuhend).
 6. Jaota Biodentine kohase instrumendi abil üle kogu vigastatud piirkonna.
 7. Tihenda Biodentine spaatliga.
 8. Tee hambast röntgenpilt, et kontrollida, kas materjal on korrektselt paigaldatud.
 9. Eemalda liigne materjal ja paigalda ajutine täidis.
 10. Lõpeta juurekanali ravi järgmise visiidi ajal vastavalt jooksvatele näidustustele.

 

APEKSIFIKATSIOON

 1. Isoleeri hammas kofferdami kummiga.
 2. Valmista juurekanal ette, kasutades vaheldumisi kohaseid endodontilisi instrumente ja naatrium hüpokloriidi lahust.
 3. Kuivata kanal pabertihvtidega ja kasuta visiitide vahele jäävaks desinfitseerimiseks kaltsiumhüdroksiidi pastat. Ajutise täidise kaitsmiseks tihenda kanali juurdepääs õhukindlalt ajutise tsemendiga.
 4. Järgmisel visiidil (harilikult ühe nädala pärast) paigalda kofferdami kumm ja eemalda ajutine kroon. Puhasta kanal, kasutades vaheldumisi kohaseid endodontilisi instrumente ja naatrium hüpokloriidi lahust. Kuivata kanal pabertihvtidega.
 5. Valmista Biodentine ette, nagu ülal kirjeldatud (Biodentine’i segamisjuhend).
 6. Jaota Biodentine kohase instrumendi abil juurekanalisse.
 7. Tihenda Biodentine spaatliga.
 8. Tee hambast röntgenpilt, et kontrollida, kas materjal on korrektselt paigaldatud.
 9. Eemalda liigne materjal ja paigalda ajutine täidis.
 10. Lõpeta juurekanali ravi järgmise visiidi ajal vastavalt jooksvatele näidustustele.

 

JUURETIPU TÄITMINE ENDODONTILISES KIRURGIAS

 1. Loo juurdepääs operatsiooniväljale, järgides endodontilise kirurgia alaseid jooksvaid soovitusi.
 2. Valmista spetsiaalse ultraheliotsikuga ette juuretipu õõnsus. See peab asuma juurekanali tipmises osas ja olema 3–5 mm sügav.
 3. Isoleeri piirkond. Teosta hemostaas. Kuivata õõnsus pabertihvtidega.
 4. Valmista Biodentine ette, nagu ülal kirjeldatud (Biodentine’i segamisjuhend)
 5. Jaota Biodentine kohase instrumendi abil juurekanalisse. Tihenda Biodentine spaatliga.
 6. Eemalda liigne materjal ja puhasta juure pind.
 7. Tee hambast röntgenpilt, et kontrollida, kas materjal on korrektselt paigaldatud.

 

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD BIODENTINE’I KASUTAMISEL
Veendu, et kofferdami kumm on paigaldatud korrektselt nii, et see isoleerib operatsioonivälja täielikult.
Veega kokkupuude aeglustab materjali kõvastumisprotsessi. Ära lase materjalil kõvastumise esialgses etapis (umbes 12 minuti jooksul) vee ega muude vedelikega kokku puutuda.
Kui Biodentine’i säilitatakse alumiiniumfooliumist pakendis, on selle säilivusaeg 2 aastat. Kui kapsel on avatud, tuleb see ära kasutada (avatud kapslit ei saa säilitada).


Telli siit:
https://magnum.hambaarst.ee/tooted/?nimi=biodentine

 

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945,
650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)