Filtek Supreme nanokomposiit

30. märts 2005


3M ESPE poolt toodetud universaalne täidismaterjal FILTEK SUPREME on valguskõvastuv täidismaterjal, mis on mõeldud esi- ja tagahammaste taastamiseks.

Üldinformatsioon

3M ESPE poolt toodetud universaalne täidismaterjal FILTEK SUPREME on valguskõvastuv täidismaterjal, mis on mõeldud esi- ja tagahammaste taastamiseks. Kõik toonid, välja arvatud läbipaistvad toonid, on röntgenkontrastsed. Röntgenkontrastsete toonide fillerid on kombinatsioon koondatud tsirkoonium/räni filleritest (keskmine partiklite suurus on 0,6-1,4 mikronit), partiklitest suurusega 5-20 nm ja mitteaglomeeritud 20 nm ränifilleritest. Läbipaistvad toonid ei ole röntgenkontrastsed. Mitteröntgenkontrastsete läbipaistvate toonide fillerid on kombinatsioon koondatud ränifilleritest (keskmine partiklite suurus on 0,6-1,4 mikronit), partiklitest suurusega 75 nm ja mitteaglomeeritud 75 nm ränifillerist. Anorgaaniliste fillerite osakaal läbipaistvates toonides on 72,5 kaaluprotsenti (57,7 mahuprotsenti) ja kõigis teistes toonides 78,5 kaaluprotsenti (59,5 mahuprotsenti). FILTEK SUPREME universaalne täidismaterjal sisaldab bis-GMA, UDMA, TEGDMA ja bis-EMA vaike. 3M ESPE adhesiivi kasutatakse restauratsioonide kestvaks sidumiseks hambakudedega. Täidismaterjal on saadaval dentiini, põhi, emaili ja läbipaistvates värvitoonides. Materjal on pakitud traditsioonilistesse süstaldesse ja ühekordselt doseeritavatesse kapslitesse.

Näidustused

FILTEK SUPREME universaalne täidismaterjal on näidustatud järgmistel juhtudel:

 • Direktsed esi- ja tagahammaste täidised (kaasa arvatud oklusaalpinnad)
 • Hamba ülesehitused
 • Lahastamine
 • Indirektsed restauratsioonid (kaasaarvatud inlay, onlay, laminaadid)


Ettevaatusabinõud patsientidele ja hambaravipersonalile

Komposiitide ettevaatusabinõud: FILTEK SUPREME materjal sisaldab akrüülvaike. Väldi antud materjali kasutamist patsientidel, kellel esineb allergia akrülaatide suhtes. Allergia vähendamiseks kasuta antud toodet väikestes kogustes. Eriti tuleb vältida nahakontakti mittekõvastunud vaiguga. Kasuta kaitsekindaid. Väldi materjaliga otsest kokkupuudet. Kui materjali sattub nahale, siis pese nahka vee ja seebiga. Akrülaadid võivad kaitsekinnastest läbi tungida. Kui täidismaterjal puutub kokku kaitsekinnastega, siis viska kindad ära ja pese käed koheselt seebi ja veega ning võta kasutusele uued kindad. Kui materjal satub juhuslikult silma või leiab aset pikaajaline kontakt limaskestadega, siis loputa rohke veega. Kui ärritus püsib, siis konsulteeri arstiga.


Kasutamisjuhend

ETTEVALMISTUS

 1. Profülaktika:Hammastelt eemaldatakse katt pimsskivi ja vee abil.
 2. Värvi valimine: Enne hammaste isoleerimist vali võimalikult sobiv täidismaterjali värvitoon, kasutades selleks VitaPan Classic värvivõtit. Värvitooni valikutäpsust saab suurendada võttes arvesse järgnevaid nõuandeid:
  1. Värvitoon: Hambad pole ühevärvilised. Hambad saab jaotada kolme regiooni, mida iseloomustavad erinevad värvitoonid.
   • Igemeäärne ala: Täidistele igeme piirkonnas on iseloomulikud erinevad kollakad värvitoonid.
   • Kehaala: Hamba põhimassi võib valida kas halli, kollast või pruuni värvitooni.
   • Lõikeserva ala. Lõikeserv võib sisaldada sinist või halli värvi. Täidisega peab lisaks taastama ka antud hamba läbikumavuse ning sobitama värvitooni kokku naaberhammastega.
  2. Täidise sügavus: Täidismaterjali värvivalikule avaldab mõju tema paksus.
  3. Imitatsioon: Aseta valitud värvitooniga täidismaterjal happega töötlemata hambapinnale. Modelleeri täidis sobiva paksuseni. Kõvasta. Hinda värvitooni sobilikkust erineva valguse juures. Eemalda täidismaterjal mittesöövitatud hambapinnalt sondiga. Korda protseduuri sobiva värvitooni leidmiseni.
 3. Isoleerimine:Kofferdam on eelistatuim isoleerimismeetod. Samuti võib kasutada vatirulle koos süljeimuriga.

DIREKTSED RESTAURATSIOONID

A. KAVITEEDI PREPARATSIOON:

 • Esihammaste täidised: III, IV ja V klassi täidiste korral kasuta tavapärast kaviteedi preparatsiooni.
 • Tagumiste hammaste täidised: Valmista kaviteet ette. Nurgad peavad olema ümardatud. Jääkamalgaami või teisi alusmaterjale ei pea preparatsioonil eemaldama, juhul kui nad ei takista valguse läbitungimist ja seeläbi ei kannata ka täidismaterjali kõvastumine.

 • Pulbikaitse: Juhul kui pulp on paljastunud, siis kasuta pulbikaitseks väikeses koguses 3M ESPE VitrebondTM liner/base valguskõvastuvat klaasionomeeri. Vitrebond liner/base võib kasutada ka alustäidisena sügavate kaviteetide korral. Vaata Vitrebond liner/base kasutamisjuhendit.

B: MATRIITSI PAIGALDAMINE:

 • Esihammaste täidised: Mylar ribade ja kroonishabloonide kasutamine aitab vähendada kasutatava materjali hulka.

 • Tagumiste hammaste täidised: Aseta õhuke, pehme metall- või eelnevalt kontureeritud mylar- või eelkontureeritud metallmatriits kohale ja paigalda kiil. Modelleeri matriitsiriba nii, et saaks hea proksimaalse kontuuri ja kontaktpunkti. Kohanda matriitsiriba, et igeme piirkonnas ei ületaks täidis kaviteedi piire.
  Märkus:
  Matriitsi võib vajadusel asetada ka pärast emaili söövitamist ja adhesiivi paigaldamist.

C: ADHESIIVSÜSTEEM:
Järgi toodete (näiteks 3M ESPE) kasutamisjuhendeid söövitamisel, primeri ja adhesiivi asetamisel.

D: KOMPOSIIDI VÄLJUTAMINE:
Järgi kasutamisjuhendit vastavalt valitud doseerimissüsteemile.

 1. Süstal: Väljuta vajalik kogus täidismaterjali süstlast segamisalusele, pöörates süstlatuubi käepidet aeglaselt kellaosuti liikumise suunas. Vältimaks täidismaterjali väljavalgumist, pööra tuubi vastupäeva pool pööret, et pasta välja voolamine peatuks. Sulge süstlatuub koheselt korgiga. Väljutatud materjali tuleb kaitsta valguse eest.

 2. Ühekordsed kapslid: Paigalda kapsel 3M ESPE püstolisse. Tutvu eelnevalt püstoli kasutamisõpetuse ja ohutusnõuetega. Vii materjal püstolist otse kaviteeti.

E: TÄIDISE PAIGALDAMINE:

 1. Paigalda ja valguskõvasta iga täidismaterjali kiht eraldi vastavalt tabelis antud näitudele.
 2. Aseta materjal kerge liiaga, nii et täidis ulatuks üle kaviteedi servade. Modelleeri ja anna täidisele kuju vastavate komposiidiinstrumentidega.
 3. Väldi intensiivse valguse sattumist tööalale.
 4. Tagumiste hammaste täidised:
 • Kergendamaks täidise paigaldamist, võib esimese kihi asetada 1 mm paksusena ja kohandada see proksimaalselt.
 • Kondenseerimisinstrumente (või samalaadseid instrumente) võib kasutada materjali modelleerimiseks kaviteedis.

Värvitoon

Kihi
paksus

Kõvast.
aeg

A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, C1E, A1B, A2B, A3B, B1B, B2B, C1B, D2B

Pedo B

2,5m

20 sek

A3,5B, A4B, B3B, C2B, C3B, B0,5B, WB

2,0mm

20 sek

A3D, A4D

2,0mm

30 sek

B3D, C4D, C6D

1,5mm

30 sek

A6D, B6D

1,5mm

40 sek

Läbipaistvad toonid: V, G, Y

3mm

10 sek

F. KÕVASTAMISPROTSESS:
3M ESPE FILTEK SUPREME universaalne täidismaterjal kõvastub ainult valguse toimel. Kõvasta iga kihi kogu pind kõrgintensiivse valgusallikaga, nagu näiteks 3M ESPE valguslamp. Hoia kõvastamise ajal valguslambi valgusjuht täidisekihile võimalikult lähedal.

G: VIIMISTELMINE:
Viimistle täidisepinnad peente teemantpuuride või kividega. Kasuta proksimaalsete pindade kontureerimiseks 3M ESPE Sof-LexTM poleerimisribasid.

H: OKLUSIOONI KORRASTAMINE:
Kontrolli oklusiooni õhukese artikulatsioonipaberiga. Uuri tsentraal- ja lateraalekskursiooni kontakte. Korrasta ettevaatlikult oklusiooni täidismaterjali eemaldamisega peente poleerimisteemandite või kivide abil.

I: VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE:
Poleerimiseks kasuta Sof-Lex viimistlus- ja poleerimissüsteemi.


Indirektsed protseduurid inlayde, onlayde ja laminaatide valmistamiseks

 1. Hambaarsti poolt läbiviidavad tööetapid
  • Värvitooni valik: Enne hammaste isoleerimist vali sobilik FILTEK SUPREME täidismaterjali värvitoon. Kui restauratsioon on küllaldaselt sügav, siis on soovitav kasutada opaakseid värvitoone. Läbipaistvate värvitoonide kasutamine oklusaalsetel pindadel on abiks hea esteetilise tulemuse saavutamisel.

  • Ettevalmistus: Prepareeri hammas.

  • Jäljend: Kui preparatsioon on lõpetatud, siis võta valitud jäljendmaterjaliga jäljend prepareeritud hambast. Kõiki 3M ESPE poolt toodetud jäljendmaterjale võib kasutada jäljendi võtmiseks.

 2. Laboratoorsed etapid

  • Vala võetud jäljend kipsi. Juhul, kui kasutati “triple-tray“ tüüpi jäljendilusikat, aseta nüüd tihvtid preparatsiooni kohale.

  • Eralda 45-60 minuti pärast kipsmudel jäljendist. Aseta tihvtid vormi, mis on aluseks tüüpiliste kroonide ja sildade valmistamisele. Paigalda mudel koos vastasmudeliga artikulaatorisse.

 3. Kui teist jäljendit pole saadetud, siis vala välja ka teine mudel, kasutades sama jäljendit. See saab olema töömudel.
 4. Lõika välja prepareeritud ala laboratoorse saega ja eemalda liig või vabasta servad, et neid saaks kergelt töödelda. Vajadusel märgi servad punase pliiatsiga. Lisa vajaduse ruumiloojat ehk spacerit.
 5. Leota vormi vees ja seejärel aseta harjakesega õhuke kiht preparatsioonile, lase kuivada ja lisa teine õhuke kiht.
 6. Lisa esimene kolmandik komposiiti preparatsiooni põhja, valguskõvasta 20 sekundit.
 7. Lisa teine kolmandik komposiiti. Jäta ruumi viimase kolmandiku tarvis (intsisaalala), mis hõlmab ka kontaktalasid. Valguskõvasta 20 sekundit.
 8. Aseta vorm tagasi artikulaatorisse ja lisa viimane kiht läbipaistvat komposiiti oklusaalpindade jaoks. Täida kerge liiaga mesiaalselt, distaalselt ja oklusaalselt. See võimaldab luua mesiodistaalsed kontaktid ja õiged oklusaalsed kontaktid, juhul kui vastasvõlv on toodud oklusiooni mittekõvastunud läbipaistva komposiidi liiaga. Valguskõvasta ainult 10 sekundit, seejärel eemalda vorm, et vältida kleepumist külgmiste pindadega. Lõpeta valguskõvastamisprotsess.
 9. Kui oklusaalsed kontaktid on kindlaks määratud, siis alusta komposiidi liia eemaldamist kontaktpunktide ümbert. Arenda välja kallakud ja vaod vastavalt oklusaalsele anatoomiale.
 10. Ole ettevaatlik proteesi eemaldamisega mudelilt. Eemalda hoolikalt ja väikestes kogustes kipsi valguskõvastuvalt restauratsioonilt kuni kogu restauratsioon on vaba.
 11. Kasutades põhimudelit, kontrolli restauratsiooni sobivust. Vajadusel korrasta restauratsiooni ja seejärel poleeri nagu on kirjeldatud lõigus II punktide H-J all.


Hambaarsti poolt läbiviidavad tööetapid

 1. Karesta indirektse restauratsiooni seesmised pinnad.
 2. Puhasta restauratsioon seebilahusega ultrahelivannis ja loputa põhjalikult.
 3. Tsementeerimine: Tsementeeri restauratsioon 3M ESPE komposiittsemendiga. Järgi tsemendi kasutamisjuhendit.

SÄILITAMINE JA KASUTAMINE

 1. Ära hoia täidismaterjali kõrge temperatuuri ja intensiivse valguse käes.

 2. Mitteavatud komplekt asetada külmikusse (40oF või 4oC), et pikendada kasutamisaega. Enne tarvitamist hoida täidismaterjali toatemperatuuril.

 3. Ära hoia materjali eugenooli sisaldavate toodete läheduses.

 4. Komposiitpastad on mõeldud kasutamiseks toatemperatuuril umbes 21-24oC või 70-75oF. Säilivusaeg toatemperatuuril on 3 aastat. Jälgi pakendil olevat säilivusaega.

Kellelgi ei ole volitusi anda teistsugust informatsiooni kui see, mis on esitatud käesolevas juhendis.


Garantii

3M ESPE garanteerib materjali- ja tootmisvigade puudumise. 3M ESPE EI ANNA MUID GARANTIISID, SEALHULGAS GARANTII TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE OSAS. Toote sobivuse määratlemine konkreetsel eesmärgil kasutamiseks on kasutaja vastutusel. Kui see toode osutub garantiiperioodi jooksul defektseks, on teil täielik õigus ja 3M ESPEl kohustus 3M ESPE toode uuega asendada.

----------

3M ESPE Shade Guide:

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945
(+372) 650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)