Ketac Molar klaasionomeertäidis

30. märts 2005


KETAC MOLAR on käsitsi segatav klaasionomeerne täidismaterjal. Materjali hea keemiline adhesioon emaili ja dentiiniga võimaldab rakendada säästva preparatsiooni ja tagada väga hea täidise ääresulu.

Toote kirjeldus

KETAC MOLAR on käsitsi segatav klaasionomeerne täidismaterjal. Materjali hea keemiline adhesioon emaili ja dentiiniga võimaldab rakendada säästva preparatsiooni ja tagada väga hea täidise ääresulu. Materjali võib kasutada ilma alustäidiseta. Ta eraldab fluoriidioone ja on röntgenkontrastne. KETAC MOLAR’i võib kasutada ka minimaalse invasiivse teraapia korral (autraumaatiline restauratiivne teraapia ehk A.R.T). KETAC MOLAR’il on järgmised värvitoonid: A1, A2, A3, A4 ja B2. Toodet kasutatakse koos 3M ESPE KETAC, CONDITIONER, 3M ESPE ALKALINER ja 3M ESPE KETAC GLAZE. Tootekirjeldus tuleb alles hoida toote kasutamise lõpuni.

Näidustused

Klassikalise hambaravi korral:

 • Alusmaterjal ühe- või mitmepinna komposiittäidiste all
 • Hambaköndi ülesehitused
 • Piimahammaste täidised
 • Ühepinnatäidised, mis ei osale oklusioonis
 • Hambakaelatäidised (kosmeetilise eelistuseta)
 • Pikaajalised ajutised ühe-ja mitmepinnatäidised

Minimaalse invasiivse teraapia (A.R.T tehnika) korral:

 • Piimahammaste täidised
 • Ühepinnatäidised, mis ei osale oklusioonis
 • Pikaajalised ajutised ühe- ja mitmepinnatäidised
 • Pikaajalised ajutised III ja V klassi täidised
 • Fissuurisilandina

Ettevalmistus preparatsiooniks

Klassikalise hambaravi ja A.R.T tehnika korral:

 • Hoia vajaminevad instrumendid ja materjalid käepärast.
 • Et kaitsta naaberhammast ja lihtsustada täidise modelleerimist, kasuta mitmepinnaliste täidiste korral matriitsi.

A.R.T tehnika korral on vajalikud järgmised instrumendid: peegel, sond, pintsetid, ekskavaator (suur, keskmine, väike), modelleerija, karver (kirvekujuline lõikav instrument), segamisspaatel, segamisalus, matriits (vajadusel), vatirullid ja -kuulikesed, veeanum (steriliseeritud või ühekordne). Põhikomplekti võib täiendada lisainstrumentidega sõltuvalt finantsilistest võimalustest ja antud olukorrast.

 • Enne preparatsiooni alustamist puhastada ja kuivatada tööpind, et värvunud ja demineraliseerunud email oleks kergesti äratuntav ja ravitav.
 • Kui pole võimalik kasutada imurit, siis vahetada korduvalt vatirulle.

Preparatsioon

Klassikalise hambaravi korral:

 • Eemalda ainult karioosne kude (säästev preparatsioon) - võid jätta õhukesed seinad, kuna materjal vajab seinapaksust 0,5 mm.
 • Puhasta kaviteet veega ja kuivata õhuga.

A.R.T tehnika korral:

 • Väikeste kaviteetide korral saab parima juurdepääsu emailinoa või karveriga. Väiksemgi lahtine emailiprisma võib kahjustada dentiini, mistõttu tuleb eemaldada ka kahjustunud dentiin.
 • Järgnevalt puhasta kaviteedi põhi. Suurte kaviteetide raviks kasuta suurt ekskavaatorit ja avalda vähest survet (et mitte avada pulbiruumi).
 • Puhasta kaviteet veega ja kuivata

Pulbikaitse

Klassikalise hambaravi ja A.R.T tehnika korral:

Pulbi avatuse korral aplitseeri väike kogus kaltsiumhüdroksiidi, nagu näiteks ALKALINER. Kaitse pulpi ärrituse eest.

Eeltöötlemine

Klassikalise hambaravi ja A.R.T tehnika korral:

 • Preparatsioonijäägid eemaldada korralikult, et tekiks optimaalne keemiline side hamba ja täidise vahel. Selleks kanna KETAC CONDITIONER või A.R.T tehnika korral KETAC MOLAR’i vedelik prepareeritud pindadele ja lase toimida 30 sek. (vt A.R.T tehnika astmelist kirjeldust, pilt 6)
 • Loputa rohke veega ja kuivata õhuga (mitte ülekuivatada) või tupsuta kuivaks vatikuulikestega.(vt A.R.T tehnika astmelist kirjeldust, pilt 7)

Hoidu uuest süljega kokkupuutest, korda protseduuri juhul, kui toimub rekontaminatsioon.

Doseerimine

Klassikalise hambaravi ja A.R.T tehnika korral:

 • Raputa pudelit, et pulber vabalt välja tuleks. Segamisvahekord (kaalusuhe) 2,9 osa pulbrit (üks mõõtlusikatäis) ja 1 osa vedelikku (üks tilk).
 • Doseerides tasanda lusikas pulber vastu korgiserva. Väldi pulbri kokkusurumist lusikas ja tühimikke pulbris.
 • Aseta segamisalusele vajalik kogus pulbrit ja vedelikku. Hoia doseerimisel vedelikupudelit vertikaalselt.
 • Doseerimisotsikul ei tohi olla kuivanud materjali jääke, need tuleb enne doseerimist eemaldada.
 • Doseeritud tilgas ei tohi olla õhumulle.

Pärast kasutamist sulge korralikult pulbri- ja vedelikupudelid.

Segamine

Klassikalise hambaravi ja A.R.T tehnika korral:

 • Valmista KETAC MOLAR täidis toatemperatuuril (20-25°C/68-77°F).
 • Kasuta metall- või plastmass-spaatlit ning paberist või klaasist segamisalust.
 • Ära lisa pulbrit vedelikku üle kahe korra.

Sega pastat senikaua, kui konsistents muutub homogeenseks.

Täidise asetamine

Täidise paigaldamise ajal hoidu kokkupuutest süljega! Klassikalise hambaravi korral:

 • Aseta KETAC MOLAR kihtidena, kasutades selleks sobilikke instrumente. Enda alla minevad kohad täida esimesena. Hoidu õhumullidest.
 • Täida kaviteet kerge liiaga, haarates kaasa ka fissuurid ja lohukesed. (vt A.R.T tehnika astmelist kirjeldust, pildid 9 ja 10).
 • Võta väike kogus vaseliini nimetissõrmele, suru sõrmega klaasionomeertsement kaviteeti, fissuuridesse ja lohukestesse.
 • Liigu sõrmeotsaga korduvalt mesiodistaalses ja bukolingvaalses suunas, jagades materjali ühtlaselt mälumispinnale (“sõrmega surumise tehnika”).
 • Lõpuks eemalda sõrm küljetsi, vältides täidismaterjali väljatõmbamist kaviteedist.

Silandi asetamine A.R.T tehnika korral: Puhastamine, eeltöötlus, täidise asetamine ja viimistlus on identsed A.R.T tehnikaga, ainus erinevus silandi asetamisel seisneb selles, et ei ole vaja preparatsiooni.

Ajad

23ºC/73°F toatemperatuuri ja 50% suhtelise õhuniiskuse korral kehtivad järgmised ajad:

 • Segamine 45 sek
 • Täidise töötlemise aeg segamise algusest 3min
 • Lõplik kõvastumine segamise algusest 5 min

Kõrgemal temperatuuril töötlemisaeg lüheneb, madalamal temperatuuril pikeneb (nt jahutatud klaasalusel segamine). Lubatust suurem pulbrikogus lühendab töötlusaega. Töötlemisaja ületamine nõrgendab täidise sidumist dentiini ja emailiga.

Täidise kaitsmine

Kaheetapilise kõvastumisprotsessi esimeses faasis on klaasionomeer niiskustundlik. Hiljem on võimalik dehüdratatsioon, mida võib ära hoida, kui asetada täidisele koheselt KETAC GLAZE või vaseliin.

Klassikalise teraapia ja A.R.T tehnika korral:

 • aseta KETAC GLAZE või vaseliin klaasionomeertäidise avatud pindadele;
 • kõvasta lambiga 10 sekundit.

Pärast polümerisatsiooni tekkinud hapniku poolt inhibeeritud kiht võib takistada silikoonjäljendmaterjali kõvastumisprotsessi. Seega tuleb need kihid eemaldada või kasutada polüeeter-jäljendmaterjale.

Täidiste viimistlus

Klassikalise hambaravi korral:

 • Ära alusta enne 5 minuti möödumist segamise algusest; lihvimiseks kasuta Arkansas kivi, peeneteralisi teemantpuure, poleerimiskettaid ja -kumme.
 • Vajadusel aseta KETAC GLAZE kiht ja kõvasta lambiga 10 sekundit.

Täidise kahjustuste vältimiseks peaks patsient hoiduma selle kasutamisest (näiteks söömine) 1 tunni jooksul!

A.R.T tehnika korral:

 • Eemalda liigne materjal karveri või suure ekskavaatoriga nii varakult kui võimalik ilma täidist kaviteedist välja tõmbamata.
 • Tasanda pind enne täidismaterjali lõplikku kõvastumist, kontrolli oklusiooni artikulatsioonipaberiga.
 • Eemalda ettevaatlikult vertikaalses tasandis olev liigne täidis karveriga.
 • Lõikeserval olev oklusioon tuleb veidi kontaktist välja viia.
 • Täidise kaitseks pane sellele rohkelt vaseliini.

Täidise kahjustuste vältimiseks peaks patsient hoiduma selle kasutamisest (näiteks söömine) 1 tunni jooksul!

Märkused: Materjal kinnitub metallinstrumendile, mistõttu tuleb tsemendijäägid eemaldada veega enne, kui nad kõvastuvad instrumentidele.

Kõrvaltoimed

Inimestel, kellel esineb ülitundlikkus toote suhtes, on selle kasutamine vastunäidustatud. Allergiliste reaktsioonide ilmnemisel tuleb kasutamine koheselt lõpetada. Harva, eriti hoolimatul töötlemisel, võivad tekkida kaebused pulbi poolt.

Hoidmine ja säilitamine

Hoia pulbrit kuivas kohas, kaitse niiskuse eest. Ära hoia toodet temperatuuril üle 25ºC/ 77 F. Jälgi pakendil olevat säilivusaega.

Pakendid

Tutvumispakk: 15 g järgnevaid pulbreid: A1, A3, A4 ja B2, 2 x 7,8 ml vedelikku, 10 ml KETAC CONDITIONER, 2,5 ml KETAC GLAZE ja lisatarvikud. Pakend "KETAC MOLAR A. R. T": 15 g A3 pulbrit, 7,8 ml vedelikku ja lisatarvikud.

Üksikpakendid:

 • KETAC MOLAR pulber 15 g: värvid A1, A2, A3, A4 või B2.
 • KETAC MOLAR vedelik 7,8 ml.
 • KETAC CONDITIONER 10 ml.
 • KETAC GLAZE 2,5 ml

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945
(+372) 650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)