Filtek Z250 komposiittäidismaterjal

30. märts 2005


3M ESPE™ Filtek™ Z250 on valguskõvastuv röntgenkontrastne komposiittäidismaterjal, mida soovitatakse kasutada nii esi- kui tagahammaste täidiste valmistamiseks.

Üldinformatsioon

3M ESPE™ Filtek™ Z250 on valguskõvastuv röntgenkontrastne komposiittäidismaterjal, mida soovitatakse kasutada nii esi- kui tagahammaste täidiste valmistamiseks. Täiteaineks on zirconia/silica. Anorgaanilisi täiteaine osakesi on materjalis 60 mahuprotsenti, osakeste suurus 0,19-3,3 mikronit. Täidismaterjal Filtek Z250 sisaldab BIS-GMA, UDMA ja BIS-EMA valke. Täidise tugevaks kinnitamiseks hambaga kasutatakse adhesiivmaterjali, nagu 3M ESPE™ Singlebond™. Materjal on saadaval paljudes värvitoonides, pakituna nii traditsioonilistesse süstaldesse kui üksikdoosidena kapslitesse.

Näidustused

 • direktsed esi- ja tagahammaste täidised
 • hambakrooni üleehitus
 • lahastamine (splinting)
 • indirektsed laminaadid ja panused

Ohutusnõuded personalile ja patsientidele

Täidismaterjal Filtek Z250 sisaldab metakrülaate. Vähestel inimestel on täheldatud allergilisi reaktsioone akrüülvaikudele. Allergiariski vähendamiseks tuleb viia miinimumini kokkupuute võimalus nende materjalidega. Eriti tuleb hoiduda kokkupuutest kõvastumata vaikudega. Soovitatakse kasutada kaitsekindaid ja materjali töö käigus mitte puutuda. Materjali nahale sattumisel pesta kohe vee ja seebiga. Akrülaadid võivad tungida läbi tavaliselt kasutatavate kinnaste. Kui materjal puutub kokku kindaga, siis võta see käest, pese käsi vee ja seebiga ning pane kätte uued kindad. Materjali juhuslikul silma sattumisel või pikaajalise kontakti korral suuõõne pehmete kudedega loputada rohke veega.

Kasutusjuhend

I ETTEVALMISTUS

A) Poleerimine. Hambad tuleb katust puhastada pimsskivi ja vee seguga.

B) Värvi valik. Enne hamba isoleerimist vali sobiv(ad) materjali toon(id). Soovitused korrektseks värvivalikuks on toodud allpool.
Värvitoon. Hambad ei ole ühetoonilised. Hambal eristatakse kolme erinevat tooni ala:
1. Igeme piirkond: kui täidis ulatub igemeni, siis hinda selle piirkonna kollasuse astet.
2. Keha piirkond: selgita välja, kas selles piirkonnas domineerib hallikas, kollakas või pruunikas toon.
4. Lõikeserva piirkond: selles piirkonnas võib domineerida sinakas või hallikas toon. Lisaks sellele tuleb jälgida, kui kaugele ulatub transparentne ala ning sobitada tooni naaberhammastega.
Täidise paksus.
Täidise värv sõltub ka kasutatava materjali paksusest. Värvitoon tuleb valida värvivõtme selle osa järgi, mis kõige enam langeb kokku täidise paksusega.
Isolatsioon. Aseta valitud materjal happega töötlemata hambale. Vormi materjal sarnaselt täidisele (paksus ja asukoht). Kõvasta. Hinda tooni sobivust erineva valguse käes. Eemalda materjal hambalt sondi abil. Korda protseduuri, kuni sobiv toon on leitud.

C) Isoleerimine. Eelistatuim isoleerimisviis on kofferdam. Võib kasutada ka vatirulle koos süljeimuriga.

II DIREKTSED TÄIDISED

A Kaviteedi prepareerimine. Prepareeri kaviteet vastavalt III, IV või V klassile.
1. Esihammaste täidised - prepareeri kaviteet tavalisel viisil vastavalt III, IV ja V klassi nõuetele.
2. Tagahammaste täidised - prepareeri kaviteet. Joon - ja teravnurgad peavad olema ümarad. Vana amalgaam- või muu täidismaterjal peab olema eemaldatud, et mitte takistada valguse levikut valguskõvastamisel ja seeläbi raskendada materjali kõvastumist.

B) Pulbi kaitse. Pulbi avatuse korral aplitseeri väike kogus kaltsiumhüdroksiidi, mille peale pane valguskõvastuv klaasionomeeralus 3M ESPE Vitrebond. Vitrebond alusmaterjali on soovitav kasutada ka sügavates kaviteetides, kus pulp ei ole avatud.

C) Matriitsi paigaldamine.
1. Esihammaste täidised - liigse materjalikulu vältimiseks kasuta Mylari ribasid ja krooni matriitse.
2. Tagahammaste täidised - Aseta õhuke, pehme metallmatriits või eelkontureeritud Mylari riba või eelkontureeri metallist matriitsrõngas ja fikseeri see kiiludega. Poleeri matriitsrõngast, et moodustada proksimaalne kontuur ja kontaktala. Adapteeri matriits igeme piiril, et täidis ei ulataks üle kaviteedi servade interproksimaalsele. MÄRKUS: Matriitsi võib kohale asetada ka pärast happe ja adhesiivi aplikatsiooni.

D) Adhesiivsüsteem. Järgi happega söövitamise, eeltöötluse, adhesiivi aplitseerimise ja kõvastamise juhendit.

E) Komposiidi väljutamine. Järgi juhiseid sõltuvalt pakendsüsteemist (kas kasutad süstalt või kapsleid).

1. Süstal:

 • Väljuta süstlast vajalik kogus täidismaterjali segamisalusele, keerates süstla kolbi päripäeva. Vältimaks üleliigse materjali väljumist, kui vajalik kogus materjali on käes, keera kolbi pool pööret vastupidises suunas. Sulge süstla kork. Materjali, mida koheselt ei kasutata, tuleb kaitsta valguse eest.
 • Materjali viimiseks kaviteeti kasuta mittemetalset instrumenti.

2. Kapslid. Sisesta kapsel 3M ESPE täidismaterjali dosaatorisse. Järgi dosaatori kasutusjuhendit. Väljuta täidismaterjal otse kaviteeti.

F) Paigaldamine.

 • Paigalda ja polümeriseeri täidismaterjali osade kaupa, nagu näidatud osas G.
 • Täida kaviteet kerge liiaga, et materjal ületaks kaviteedi piire. Kontureeri sobivate instrumentidega.

G) Kõvastamine. 3M ESPE Filtek Z250 on valguskõvastuv täidismaterjal. Kõvasta iga kihti, valgustades kogu pinda suure võimsusega valgusallikast, nagu 3M ESPE polümerisatsioonilamp. Hoia valgusjuhi otsa kõvastamise ajal täidisele võimalikult lähedal. Soovitatav kõvastamisaeg erinevatele toonidele on järgmine:

Toon Paksus Aeg

A1, A2, A3, A3.5, A4
B1, B2, B3
C2, C3
D3
I

2,5 mm 20 sek
B0.5, C4, UD 2,0 mm 30 sek

H) Täidise viimistlemine. Tasanda täidise pinnad teemantpuuride või kividega. Proksimaalsed pinnad tasanda 3M ESPE poleerimisribadega.

I) Oklusiooni kontrollimine. Kontrolli oklusiooni õhukese artikulatsioonipaberiga. Jälgi kontakte tsentraalses ja lateraalses oklusioonis. Tasanda ettevaatlikult, eemaldades materjali teemantpuuri või kiviga.

J) Poleerimine. Poleeri Sof-Lex ketaste ja ribadega ning valgete kivide või kummipoleerijatega seal, kus kettaid ei saa kasutada.

III TÄIDISMATERJALI KASUTAMINE INDIREKTSELT
(PANUSTE VÕI LAMINAATIDENA)

A Hambaarsti poolt teostatavad protseduurid:

 1. Värvi valik: vali täidismaterjali Filtek Z250 sobiv(ad) toon(id) enne hamba isoleerimist. Kui täidis on piisava sügavusega, soovitatakse kasutada opaakset tooni. Intsisaalse tooni kasutamine oklusaalsel pinnal aitab saavutada paremat esteetilisust.
 2. Prepareerimine: prepareeri hammas.
 3. Jäljendi võtmine: Kui prepareerimine on lõpetatud, siis võta prepareeritud hambast jäljend, järgides valitud jäljendmaterjali osas tootja soovitusi. Kõik 3M ESPE jäljendmaterjalid sobivad.

B Laboratoorsed protseduurid:

 1. Vala jäljend välja superkipsiga. Kui kasutad kolmekordset jäljendit, siis aseta preparatsiooni kohale ajutiselt tihvt.
 2. Eralda mudel jäljendist 45-60 minuti pärast. Place pins in die and base the cast, nagu tavaliste silla- ja kroonitööde puhul. Aseta mudel koos abimudeliga artikulaatorisse.
 3. Kui teist mudelit ei ole saadetud, siis vala samal jäljendil välja ka töömudel.
 4. Lõika prepareeritud hammas välja laboratoorse sae abil ja eemalda randid, et servaalad oleksid kergesti töödeldavad. Vajadusel märgi piirid punase pliiatsiga. Kui kasutad ruumiloojat, siis paigalda see nüüd.
 5. Kasta mudel vette ja kanna seejärel pintsliga mudelile õhuke separatsioonigeeli kiht. Lase sellel veidi kuivada ja aplitseeri ka teine kiht.
 6. Vii kaviteeti esimene komposiidikiht kolmest nii, et servaalad jääksid vabaks. Polümeriseeri 40 sekundit.
 7. Aplitseeri teine komposiidikiht, mis haarab alumised kaks kolmandikku servaaladest. Kontaktpunktid haarab viimane, kolmas (intsisaalne) kiht. Valguskõvasta 40 sekundit.
 8. Pane hambamudel tagasi artikulaatoris olevale kaarele ja aplitseeri viimane, oklusaalne kiht. Täida mesiaalselt, distaalselt ja oklusaalselt kerge liiaga. See võimaldab saavutada maksimaalse mesio-distaalse ja oklusaalse kontakti, kui komposiidiga tuuakse kontakti antagoneeruv hambakaar. Polümeriseeri ainult kümme sekundit. Seejärel võta mudel reast välja, et see ei kleepuks naabermudelhammaste külge ja vii lõpule polümerisatsioon.
 9. Kui oklusaalsed kontaktid on paigas, siis alusta materjali liia eemaldamist kontaktpunktide alalt. Prepareeri välja vaod ja harjad vastavalt oklusioonipinna anatoomiale.
 10. Eemalda panus mudelilt väga ettevaatlikult. Mudelit võib ümber panuse kergelt purustada seni, kuni panus lahti tuleb.
 11. Kasutades kontrollmudelit, kontrolli panuse sobivust. Vajadusel korrigeeri ja seejärel poleeri.

C Protseduurid hambaravikabinetis:

 1. Karesta panuse sisepinnad.
 2. Puhasta panus seebilahuses ultrahelivannis. Loputa korralikult.
 3. Tsementeerimine: Tsementeeri panus, kasutades 3M ESPE komposiittsementi järgides tootja juhiseid.

Hoidmine ja kasutamine.

 1. Ära hoia materjale kõrge temperatuuri või intensiivse valguse käes.
 2. Avamata pakendis materjali tuleb hoida külmkapis (4 ºC), et pikendada selle kõlblikkusaega. Enne kasutamist peab materjal saavutama toatemperatuuri.
 3. Ära hoia materjale eugenooli sisaldavate toodete läheduses.
 4. Komposiitpastad on ette nähtud töötamiseks toatemperatuuril, s.o. 21-24 ºC juures. Säilivusaeg toatemperatuuril on 3 aastat.

Garantii

3M ESPE asendab defektseks tunnistatud tooted. 3M ESPE ei vastuta materjalide asjatundmatu kasutamise tõttu tekkinud otsese või kaudse kahju eest. Enne tööle asumist tuleb kontrollida toote sobivust antud otstarbel kasutamiseks ja peale seda kannab arst kogu vastutust lõpptulemuse eest.

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945
(+372) 650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)