Filtek Flow voolav komposiittäidismaterjal

30. märts 2005


Filtek™ Flow Flowable Restorative on valguskõvastuv, röntgenkontrastne, voolav komposiit-täidismaterjal. Materjal on pakitud süstaldesse ning saadaval erinevates hamba värvi toonides.

Üldinformatsioon
3M ESPE poolt toodetud Filtek™ Flow Flowable Restorative on madala viskoossusega, valguskõvastuv, röntgenkontrastne, voolav komposiit-täidismaterjal. Materjal on pakitud süstaldesse ning saadaval erinevates hamba värvi toonides. Filtek Flow täidismaterjal sisaldab Bis-GMA ja TEGDMA vaike. Filtek Flow materjali täiteaineks on tsirkoonium/ ränidioksiid. Anorgaanilisi täiteaine osakesi on materjalis 47 mahuprotsenti, osakeste suurus on 0,01 - 6.0 µm. Täiteaine osakeste keskmine suurus on 1.5 µm.

Näidustused

 • Minimaalselt invasiivsete kaviteedipreparatsioonide täitmine (kaasa arvatud oklusaalsüvendid ja fissuurid)
 • Alusmaterjal/lainer direktsete täidiste all
 • Väikeste defektide parandamine esteetilistel indirektsetel täidistel
 • Fissuurisilant
 • Sisselõike blokeerimine
 • Ajutiste komposiit- ja akrüülmaterjalide parandamine

Ettevaatusabinõud personalile ja patsientidele
Ettevaatusabinõud komposiitpasta kasutamisel: Täidismaterjal Filtek Flow sisaldab akrüülvaike. Vältige selle toote kasutamist patsientidel, kellel on tuvastatud akrülaadiallergia. Allergiariski vähendamiseks tuleb viia miinimumini nende materjalidega kokkupuutumine. Eriti tuleb hoiduda kokkupuutest kõvastumata vaikudega. Soovitatakse kasutada kaitsekindaid ja materjali töö käigus mitte puudutada. Materjali nahale sattumisel pesta nahk seebi ja veega. Akrülaadid võiivad tungida läbi tavaliselt kasutatavate kinnaste. Kui täitematerjal puutub kokku kindaga, siis võtke see käest ja visake minema, peske käsi otsekohe seebi ja veega ning pange kätte uued kindad. Materjali juhuslikul silma sattumisel või pikaajalise kontakti korral suuõõne pehmete kudedega loputada rohke veega. Kui ärritusnähud püsivad, konsulteerige arstiga. Doseerimisotsiku kasutamisel soovitatakse patsientidel ja personalil kasutada kaitseprille.

Kasutusjuhend

Ettevalmistus

 1. Puhastamine: Hambad tuleb katust puhastada pimsskivi ja vee seguga.
 2. Värvi valik: Enne hamba isoleerimist valige sobiv(ad) Filtek Flow täidismaterjali toon(id). Värvitooni valikul võib abivahendina kasutada mistahes 3M ESPE värvitahvlit.
 3. Isoleerimine: Eelistatuim isoleerimisviis on kofferdam. Kasutada võib ka vatirulle koos süljeimuriga.

Kasutamine

 1. Kaviteedi prepareerimine: Eemalda kaviteedist amalgaam- või muu alusmaterjal.
 2. Pulbi kaitse: Pulbi avatuse korral, kui on näidustatud pulbi otsene katmine, kasutage väikest kogust kaltsiumhüdroksiidi ning aplitseerige seejärel 3M ESPE poolt toodetud Vitrebond™ valguskõvastuv klaasionomeer. Vitrebondi võib kasutada ka sügavate kaviteediosade alustäiteks.
 3. Adhesiivsüsteem: Järgige happega söövitamise, eeltöötluse, adhesiivi aplitseerimise ja kõvastamise osas tootja juhendit (näit. 3M ESPE poolt toodetud Single Bond Dental Adhesive System).
  Märkus. Keraamiliste restauratsioonide parandamisel on soovitav kasutada silaanitöötlust, millele järgneb adhesiivi aplitseerimine.
 4. Materjali väljutamine: Filtek Flow täidismaterjali võib aplitseerida otse doseerimisotsikust.
  · Doseerimisotsiku kasutamisel soovitatakse nii patsientidel kui personalil kanda kaitseprille.
  · Doseerimisotsiku ettevalmistamine: eemaldage kork ja HOIDKE SEE ALLES. Keerake kõvera kujuga ühekordselt kasutatav doseerimisotsik kindlalt süstla otsa. Hoides otsikut patsiendist ja hambaravipersonalist eemale suunatuna, suruge välja väike kogus Filtek Flow täidismaterjali, et kontrollida, kas süsteem ei ole ummistunud.
  · Ummistuse korral eemaldage doseerimisotsik ja suruge väike kogus Filtek Flow täidismaterjali otse süstlast välja. Kui ummistus on süstla avauses, siis eemaldage see. Asetage otsik tagasi ja suruge komposiitmaterjali uuesti välja.
  Täidismaterjali Filtek Flow võib suruda ka doseerimisalusele ning aplitseerida pintsli või muu sobiva instrumendiga.
 5. Täidise paigaldamine: Paigaldage Filtek Flow täidismaterjal 2 mm või õhemate kihtidena, iga kihti 20 sekundit valguskõvastades (kasutades kõrgintensiivset nähtavat valgust minimaalse intensiivusega 400 mW/cm2). Materjali süstlast väljavalgumise vältimiseks tõmmake süstla kolb tagasi.
 6. Täidise lõpetamine/viimistlemine:
  Alusmaterjali/laineri aplikatsioon - paigaldage komposiitmaterjal otse kõvastatud Filtek Flow komposiidi kihile, järgides tootja juhendit materjali paigaldamise, kõvastamise, viimistlemise, oklusiooni korrigeerimise ja poleerimise osas.
  Direktse täidise aplikatsioon.
  · Kontureerige täidise pindu peente viimistlusteemantite, viilide või kividega.
  · Kontrollige oklusiooni õhukese artikulatsioonipaberiga. Jälgige tsentraalseid ja lateraalseid kontakte. Korrigeerige ettevaatlikult oklusiooni, eemaldades materjali peene poleerimisteemandi või kiviga.
  · Poleerige, kasutades selleks 3M ESPE poolt toodetud Sof-Lex™ viimistlus- ja poleerimissüsteemi ning valgeid kivisid või kummipoleerijaid kohtades, kus kettaid ei saa kasutada.

Hoidmine ja kasutamine

 1. Täidismaterjal Filtek Flow on ette nähtud kasutamiseks umbes 21-24 ºC toatemperatuuril. Säilivusaeg toatemperatuuril 3 on aastat. Säilivusaeg on trükitud pakendi välisküljele.
 2. Ärge hoidke täidismaterjale kõrge temperatuuri juures ega intensiivse valguse käes.
 3. Materjali hoidmine külmkapis tagab pikima võimaliku säilivusaja. Enne kasutamist peab materjal soojenema toatemperatuurini.
 4. Ärge hoidke materjale eugenooli sisaldavate toodete läheduses.
 5. Süstla hoidmine: eemaldage ja visake minema kasutatud doseerimisotsik. Pange süstla kork tagasi peale.

Kellelgi ei ole volitusi anda teistsugust informatsiooni kui see, mis on esitatud käesolevas juhendis.

Garantii

3M ESPE garanteerib materjali- ja tootmisvigade puudumise selle toote juures. 3M ESPE EI ANNA MUID GARANTIISID, SEALHULGAS GARANTII TURUSTATAVUSE EELDUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE OSAS. Toote sobivuse määratlemine konkreetsel eesmärgil kasutamiseks on kasutaja vastutusel. Kui see toode osutub garantiiperioodi jooksul defektseks, on teil täielik õigus ja 3M ESPE’l kohustus 3M ESPE toode parandada või uuega asendada.

Piiratud vastutus

Välja arvatud seaduses kehtestatud juhud, ei vastuta 3M ESPE ükskõik millise tootest johtuva otsese, kaudse, erakordse, juhusliku või tuleneva kahjumi või kahju eest põhjendustele vaatamata, sealhulgas garantii, leping, hooletus või absoluutne vastutus.

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945
(+372) 650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)