Relyx Veneer laminaaditsement

19. apr 2005


3M ESPE RelyX Veneer on röntgenkontrastne, valguskõvastuv komposiittsement kasutamiseks portselan- või komposiitlaminaatide kinnitamisel. Süsteemi kuulub ka Relyx keraamika praimer.

3M ESPE RelyX Veneer laminaaditsement on röntgenkontrastne, valguskõvastuv komposiittsement kasutamiseks portselan- või komposiitlaminaatide kinnitamisel. Seda kasutatakse koos 3M ESPE RelyX proovipastade, 3M ESPE Single Bond adhesiivsüsteemi või 3M ESPE Scotchbond Multi-Purpose adhesiivsüsteemi ja 3M ESPE RelyX keraamika praimeriga. RelyX laminaaditsement sisaldab vaigusüsteemi, mis koosneb TEGDMA/BisGMA vaikude segust ja tsirkooniumoksiid/ränidioksiidi täiteainest, mille osakeste keskmine suurus on 0,6 mikronit.

Ettevaatusabinõud
RelyX laminaaditsement sisaldab akrülaatvaikusid. Mitte kasutada patsiendi puhul, kellel on tuvastatud akrülaadiallergia. Allergiariski vähendamiseks tuleb viia miinimumini kokkupuute võimalus nende materjalidega. Eriti vältida kõvastumata vaikudega. Soovitav on kasutada kaitsekindaid ja materjali töö käigus mitte puutuda. Kui materjali sattub nahale, pesta nahk seebi ja veega. Akrülaadid võivad tungida läbi tavaliste kaitsekinnaste. Kui materjal puutub kokku kindaga, siis võta see käest, pese käsi vee ja seebiga ning pane kätte uued kindad. Kui materjal satub kogemata silma või puutub pikemalt kokku suusiseste pehmete kudedega, loputada rohke veega. Kui ärritusnähud püsivad, siis konsulteeri arstiga.

Kasutusjuhend
RelyX laminaaditsement on toodetud kasutamiseks Single Bond või Scotchbond Multi-Purpose adhesiivsüsteemiga ja RelyX proovipastadega. Laminaatide kinnitamisel on soovitatav kasutada RelyX laminaaditsementi ainult koos 3M ESPE adhesiivsüsteemidega.

MÄRKUS: 3M ESPE ei tunnista end vastutavaks nõudmiste suhtes, mis võivad tekkida RelyX laminaaditsemendi kasutamisel ükskõik millise muu adhesiiviga kui Single Bond adhesiiv ja Scotchbond Multi-Purpose adhesiiv.

 1. Laminaadi ettevalmistamisel tuleb keraamilise laminaadi sisepinda mikrosöövitada vesinikfluoriidhappega. Harilikult teeb seda hambaravilaboratoorium. Komposiitlaminaadi sisepinda tuleb karestada liivapritsi või õhkabrasiooniga.
 2. Eemaldada hambalt ajutine restoratsioon, kui see on olemas. Hammas puhastada pimsiga; põhjalikult loputada ja õrna õhuvooluga kuivatada.
 3. Kontrollida restoratsiooni istuvust ja esteetilisust, paigaldades laminaadi katseliselt kas veega või RelyX proovipasta poolläbipaistva variandiga. Kui istuvus ja esteetilisus on vastuvõetavad, jätkata punktis 5 toodud juhistega, kasutades RelyX laminaaditsemendi poolläbipaistvat varianti.
 4. Kui laminaadi värv vajab korrigeerimist, valida RelyX proovipasta vastav toonivarjund. Aplitseerida RelyX proovipasta otse laminaadi sisepinnale. Õrnalt asetada laminaat prepareeritud hambale. Kui paigaldatakse korraga mitu laminaati, alustada keskjoonelt ja paigaldada laminaadid järjestikuliselt suunaga eespoolt tahapoole. RelyX proovipasta toonivarjund on välja töötatud analoogseks vastava tsemendi värvusele pärast valguskõvastumist. Kui laminaadi istuvus ja esteetilisus on kindlaks tehtud, eemaldada laminaadid ja loputada korralikult veepritsiga RelyX proovipasta nii hambalt kui ka restauratsioonilt ja siis kuivatada.
 5. Laminaadi sisepinda peab korralikult puhastama enne silaani aplitseerimist, eemaldamaks kõik kontaminandid. Pinda võib puhastada 3M ESPE Scotchbond happe aplitseerimisega (35% fosforhape) 15 sekundiks, millele järgneb loputamine ja kuivatamine. Panna RelyX keraamika praimer (silaan) segamisalusele. Pintseldada üks kiht silaani laminaadi sisepinnale. Pinda 5 sekundit kuivatada õrna õhuvooluga, et lahusti lenduks.
 6. Prepareeritud hambad puhastada pimsipulbri ja vee seguga. Loputada ja kergelt kuivatada. Piirkond isoleerida kontaminatsiooni vältimiseks. Lintmatriitsid paigaldada hammaste vahele vältimaks soovimatut kinnitumist külgnevatele hammastele.
 7. Söövitada prepareeritud hammas. Aplitseerida Scotchbond hape nii dentiinile kui ka emailile 15 sekundiks. Loputada 10 sekundit. Üleliigne vesi eemaldada, jättes hamba niiskeks. Kui hammas on kogemata liigselt kuivatatud, niisutada sidustatavat pinda veega 15 sekundit ja eemaldada vatitükikesega üleliigne vesi, jättes hamba niiskeks. Teine võimalus on aplitseerida HEMA'l põhinev desensiteeriv aine söövitatud dentiinile vastavalt tootja kasutusjuhistele.
 8. Aplitseerida adhesiiv.
 9. Single Bond adhesiivi puhul:
 • Asetada 2-3 tilka Single Bond adhesiivi ühekordselt kasutatavasse segamisalusele
 • Takista adhesiivilahuse lendumist enne adhesiivi aplikatsiooni. Aplitseerida materjaliga küllastatud pintsliga 2 järjestikust kihti adhesiivi söövitatud dentiinile ja emailile. Õrnalt kuivatada 2-5 sekundit, et lahusti lenduks. Mitte valguskõvastada. Aplitseerida 1 kiht Single Bond adhesiivi silaaniga töödeldud laminaadile. Õrnalt kuivatada 2-5 sekundit. Mitte valguskõvastada.

Scotchbond Multi-Purpose adhesiivi puhul:

 • Aplitseerida Scotchbond Multi-Purpose praimer söövitatud emailile ja dentiinile. Õrnalt kuivatada 5 sekundit. Aplitseerida Scotchbond Multi-Purpose adhesiiv praimeriga eeltöödeldud emailile ja dentiinile. Mitte valguskõvastada. Aplitseerida 1 kiht Scotchbond Multi-Purpose adhesiivi silaaniga töödeldud laminaadile. Mitte valguskõvastada.
 1. Aplitseerida õhuke kiht valitud toonivarjundiga RelyX laminaaditsementi otse süstlast laminaadi sidustavale pinnale. Tsementi tuleb kaitsta otsese tugeva valguse eest.
 2. Paigaldage laminaat, kasutades selleks õrna survet. Üleliigne tsement voolab servade vahelt välja. Punktkõvastada laminaat paigale labialselt küljelt, hoidudes servadest eemale ja valgustades väikese diameetriga valgusjuhiga 20 sekundit, et tagada laminaadi kinnitumine.
 3. Eemaldada üleliigne tsement servadelt tömbi instrumendi või kuiva pintsliga. Teine võimalus oleks üleliigse tsemendi “poolkõvastamine” 5 sekundit standardse halogeenlambiga et üleliigne materjal veidi tahkestuks, võimaldamaks selle kergemat eemaldamist.
 4. Valguskõvastada labiaalne, lingvaalne, interproksimaalne ja oklusaalne pind, kumbki 30 sekundit. A5/tume toonivarjund nõuab 40 sekundit valgustamist iga pinna kohta.
  MÄRKUS: Ülaltoodud valgustusajad kehtivad standardsele halogeenlambile, mille minimaalne valgustugevus on 400 mW/cm2.
 5. Lintmatriitsid eemaldada. Servad lihvida 3M ESPE Sof-Lex Lihvimis- ja poleerimisketaste ja -ribadega. Kontrollida kohandada oklusiooni vastavalt vajadusele.

 

Säilitamine ja kasutamine

 1. RelyX laminaaditsement on mõeldud kasutamiseks toatemperatuuril 21-24°C ehk 70-75°F.
 2. Säilivusaeg külmkapis või toatemperatuuril on 24 kuud. Säilivusaeg on märgitud välispakendile. Hoidmine külmkapis soodustab pikimat võimalikku säilivusaega. Lasta tsemendil soojeneda toatemperatuurini enne kasutamist.
 3. Ära hoia materjali eugenooli sisaldavate toodete läheduses.
 4. Ära aseta tsementi kõrge temperatuuri või tugeva valguse kätte.

 

3MESPE RelyX Veneer proovipastad

3MESPE RelyX proovipastad on mõeldud juhendamaks hambaarsti vastava toonivarjundi valikul enne 3MESPE RelyX laminaaditsemendiga lõplikku tsementeerimist. RelyX proovipasta värvitoonid vastavad täpselt RelyX laminaaditsemendi lõplikule, valguskõvastatud värvitoonile. RelyX Try-In pasta sisaldab polüetüleenglükoolvaiku, tsirkooniumoksiid/ränidioksiidi täiteainet ja pigmente. RelyX proovipastad on vees lahustuvad ja neid on kerge laminaadilt eemaldada.

Ettevaatusabinõud
Soovitatav on kaitseprillide ja -kinnaste kasutamine vältimaks silmade ja naha kokkupuudet materjaliga.

Aplitseerimine

 1. Laminaadi prepareerimiseks tuleb keraamilise laminaadi sisepinda mikrosöövitada vesinikfluoriidhappega. Harilikult teeb seda hambaravilaboratoorium. Komposiitlaminaadi sisepinda tuleb karestada liivapritsi või õhkabrasiooniga.
 2. Eemaldada hambalt ajutine restauratsioon, kui see on olemas. Hammas puhastada pimsiga; põhjalikult loputada ja õrna õhuvooluga kuivatada.
 3. Kontrollida restauratsiooni istuvust ja esteetilisust, paigaldades laminaadi kas veega või RelyX proovipasta poolläbipaistva variandiga. Kui istuvus ja esteetilisus on vastuvõetavad, jätkata kinnitusprotseduuriga, kasutades RelyX laminaaditsemendi poolläbipaistvat varianti.
 4. Kui laminaadi värvi on vaja muuta, siis valida RelyX proovipasta vastav toonivarjund. Aplitseerida RelyX proovipasta otse laminaadi sisepinnale. Õrnalt asetada laminaat prepareeritud hambale. Kui mitu laminaati korraga, alustada keskjoonelt ja paigaldada laminaadid järjestikuliselt suunaga eespoolt tahapoole. RelyX proovipasta toonid vastavad täpselt tsemendi vastava tooni värvusele pärast valguskõvastamist.

Kui laminaadi istuvus ja esteetilisus on kindlaks tehtud, eemaldada laminaadid ja loputa RelyX proovipasta veepritsiga korralikult maha nii hambalt kui ka restauratsioonilt ja siis kuivata. Laminaat on nüüd valmis keraamika praimeri aplitseerimiseks ja lõplikuks kinnitamiseks.

Relyx keraamika praimer

RelyX keraamika praimer on patenteeritud alkoholilahus, mis sisaldab stabiliseeritud aktiivset silaani. See ühineb keemiliselt portselanipindadega, et tagada adhesiivide parem sidustumine.

Ettevaatusabinõud
Palun tutvu koos keraamika praimeriga kasutatava adhesiivi ja täidismaterjali ettevaatusabinõudega.
Portselani parandamise juhised:

 1. Tee kindlaks defekti tekkepõhjus. Paranda strukturaalsetest puudujääkidest või oklusiooniprobleemidest tingitud defektid.
 2. Vali täidismaterjali sobiv värvitoon, kasutades värvivõtit.
 3. Isoleeri portselanfassett või -kroon, mida hakkad parandama. Eelistatuim isoleerimisviis on kofferdami kasutamine.
 4. Puhasta restaureeritava hamba pind hoolikalt pimsskivi ja vee seguga.
 5. Portselani prepareerimine. Eemalda rabe portselan ja karesta seotavaid pindu teemandi abil. Tasanda servad ja lihvi defekti äärtelt maha läikiv tsoon umbes 1 mm laiuselt.
 6. Metalli prepareerimine. Karesta paljastunud metalli pinda. Ära eemalda retentsioonirante, kui need on olemas. Taga võimalikult suur mehhaaniline retentsioon.
 7. Kasuta ortofosforhapet või maleiinhapet, et puhastada prepareeritud portselani ja paljastunud metalli pind. Aplitseeri söövitushape nendele pindadele. Oota 15 sekundit. Loputa hoolikalt 15 sekundit. Kuivata õli- ja veevaba õhuvooga.
 8. Portselani ja metalli praimeriga katmine. Väljuta keraamika praimer doseerimisalusele. Seejärel viivitamatult sulge praimeri pudel. Aplitseeri kolm kihti praimerit pintsli või minikäsna abil. Üksikuid kihte ei ole vaja eraldi kuivatada. Sel viisil aplitseerimine vähendab kiirpuuriga töötamise tagajärjel tekkinud võimalikku kontaminatasiooni. Kuivata pind hoolikalt õlivaba õhuvooga või lase lahustil täielikult aurustuda. Korralikult praimeriga töödeldud pinnad peavad olema tuhmid.
  Märkus. Parimate tulemuste saavutamiseks korda punkte 7 ja 8, kui praimeriga kaetud portselani või metalli pind peaksid kontamineeruma.
 9. Adhesiivi aplitseerimine. Aplitseeri pintsli või minikäsnaga ühtlane kiht adhesiivi praimeriga töödeldud portselani ja metalli pinnale.
 10. Adhesiivi polümeriseerimine. Adhesiivi valguskõvastamiseks kasuta 3M või mõnda teist sarnase võimsusega polümerisatsioonilampi. Polümeriseeri iga piirkonda adhesiivi kasutusjuhendis soovitatud aja jooksul.
 11. Kata paljastunud metalli pind peitevärviga. Kõvasta peitevärv.
 12. Paigalda ja kõvasta sobivat värvitooni 3M täidismaterjal. Täidismaterjali paigaldamine ja kõvastamine vastavalt kasutusjuhendile.
 13. Viimistlemine. Lihvimine ja poleerimine vastavalt täidismaterjali kasutusjuhendile.
 14. Oklusioon. Korrigeeri hoolikalt oklusiooni, et viia miinimumini surve parandatud piirkonnale.
  Märkus. Kui mõni emaili- ja/või dentiinipind on paljastunud, tuleb see portselani parandamise käigus ette valmistada adhesiiviga katmiseks. Järgi valitud adhesiivi kasutusjuhendit.

Juhised kasutamiseks koos portselanlaminaadiga:

 1. Aplitseeri RelyX keraamika praimer laminaadi (söövitatud) sisepinnale. Puhta söövitatud pinna puhul piisab ühekordsest aplitseerimisest. Kuivata pind hoolikalt õlivaba õhuvooga või lase lahustil täielikult aurustuda.
 2. Proovi laminaati suhu ja kinnita see 3M adhesiivi ja kinnitustsementi kasutades.

Lisamärkused:
RelyX keraamika praimeri aplitseerimiseks kasutatud pintsleid võib puhastada etanooliga.

Säilitamine ja kasutamine:

 1. Ära hoia materjale eugenooli sisaldavate toodete läheduses.
 2. Materjal on ette nähtud kasutamiseks toatemperatuuril 21-24 C.
 3. Säilivusaeg toatemperatuuril on 36 kuud. Säilivusaeg on märgitud välispakendile.

Garantii
3M ESPE asendab defektseks tunnistatud tooted. 3M ei vastuta käesolevas kirjeldatud materjalide kasutamisega kaasneva või asjatundmatust kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Enne kasutamist peab kasutaja kontrollima toote sobivust antud otstarbel kasutamiseks ning seejärel võtab kasutaja täielikult endale toote kasutamisega kaasneva riski ja vastutuse.

Kontakt

Tallinn
Vae 16, Laagri
(+372) 650 1945
(+372) 650 1946
Tartu
Aardla 13
(+372) 737 1647
Tellimise üldtelefon
800-9900
(ainult lauatelefonilt helistades)